Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju o mogucnostima upisa pojedinih studijskih programa na Univerzitetu “Ovidije” u Konstanci. Dostavljamo vam i flajere ovog Univerziteta sa vise informacija o pojedinim studijskim programima.

Prilozi:
Download datoteke (Plian UOC EN.pdf)Plian UOC EN.pdf[ ]1130 Kb
Download datoteke (Pliant CS.pdf)Pliant CS.pdf[ ]547 Kb
Download datoteke (Pliant engleza Medicina.pdf)Pliant engleza Medicina.pdf[ ]1356 Kb
Download datoteke (Rumunija-mogucnosti upisa na Univerzitetu Ovidije u Konstanci I.doc)Stipendija[ ]27 Kb