Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju o slovackom Nacionalnom stipendijskom program za akademsku 2019/2020. godinu. Takodje, dosatvljamo I letak koji sadrzi vise detalja o ovom program.