Dodatni (septembarski) ispitni rok 2019. godine održaće se od 09.09.2019. do 21.09.2019. godine.

Prijava ispita za dodatni (septembarski) ispitni rok 2019. godine održaće se od 23.08.2019. do 31.08.2019. godine.

NAPOMENA: U dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2019. godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL-Predmetni prijavni list), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

Naknada za polaganje predmeta u dodatnom (septembarskom) ispitnom roku 2019. godine, iznosi 30,oo € po svakom prijavljenom predmetu.

 

UPRAVA FAKULTETA