Obavještenja

 

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU, DA ĆE DANA 03.12 2013.GODINE ( UTORAK ), SA POČETKOM U 11:00 SATI, MR  MIOMIR MAROŠ, DOKTORANT KOMUNIKOLOGIJE, ODRŽATI PREDAVANJE NA TEMU: “BRENDIRANJE CRNOGORSKIH MEDIJA“.ULAZ JE SLOBODAN.

UPRAVA FAKULTETA

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo studente koji su završili osnovne akademske studije na ovom Fakultetu, a žele aplicirati za Program stručnog osposobljavanja, da se podaci o njima redovno (dnevno) užuriraju i prosljeđuju elektronskim putem na portal e-Uprave.

Na ovaj način unijeti su podaci o licima koja su završila studije od 15.11.2012. do 18.10.2013.godine. Prethodno, za lica koja su završila studije prije 15.11.2012. godine, podaci su dostavljani sukcesivno. Međutim, ima lica koja prošle godine nijesu aplicirala za Program stručnog osposobljavanja, a žele to učiniti ove godine. Molimo da se ta lica jave Nikoli Kneževiću, na telefone: 030 312 233 ili 067 212 900, kako bi naknadno ( i pojedinačno ) bila unijeta u elektronsku bazu e-Uprave.

Takođe, molimo lica da prilikom ( lične ) aplikacije vode računa da unesu tražene i tačne podatke.

UPRAVA FAKULTETA

Prvo predavanje u studijskoj 2013/14. god. za studente I godine (opšti smjer) će se održati u petak 27.09.2013. godine iz predmeta UVOD U EKONOMIJU, kod Prof. dr Mira Blečića.

Predavanje će se održati u terminu 11:00 - 15:00 h na Fakultetu, u učionici br. 2.

Napomena: Detaljnije u Rasporedu nastave.

UPRAVA FAKULTETA

1. Obavještavaju se studenti/kandidati za odbranu završnih radova na osnovnim, odnosno specijalističkim studijama, koji su predali završni rad ili koji to učine najkasnije do 09.01.2013.godine, da će odbrane završnih radova biti organizovane u terminu januarskog ispitnog roka 2013.godine, u periodu od 15.01.2013. do 30.01.2013.godine.

2. O terminu odbrana završnih radova kod pojedinih predmetnih nastavnika-mentora, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem.

3. Kandidate koji su u pripremi završnog rada, podsjećamo na Uputstvo o sadržaju i izradi završnog rada, koje se može naći na sajtu Fakulteta pod opcijom Glavnog menija-podopcija „Pravna akta“.

 

Bar,13.12.2012.g.

UPRAVA FAKULTETA