Obavještenja

U prilogu su sljedece informacije:

 

1. Informacija o stipendijama Vlade Hrvatske za 2018/2019. godinu, zajedno sa integralnim tekstom Konkursa, i

2. Informacija o jednoj stipendiji koju Vlada Juzne Koreje dodjeljuje Crnoj Gori za master studije u ak. 2018/2019. Uz informaciju, zbog velicine fajla,  nismo mogli da vam elektronski dostavimo  skenirani tekst “Application Guideline”, sa upustvima za apliciranje, ali ga mozete preuzeti sa internet stranice www.mps.gov.me.

Prilozi:
Download datoteke (Call_for_application_2018_19 (2).pdf)call for application[ ]405 Kb
Download datoteke (Hrvatska-konkurs za stipendije za ak. 2018-2019.g,.doc)Hrvatska[ ]28 Kb
Download datoteke (Juzna Koreja-1 stipendija za master studije, ak. 2018-2019,.doc)juzna koreja[ ]28 Kb

U prilogu su  sljedece informacije:

 

1. Informacija o stipendijama Vlade Republike Turske, za akademsku 2018/2019. godinu, zajedno sa skeniranim listom “najcesce postavljenih pitanja”;

2. Informacija o dvogodisnjem master programu na francuskom jeziku, na Univerzitetu Segedin (Madjarska), za akademsku 2018/2019. godinu.

Prilozi:
Download datoteke (Bavarska-stipendije za kurseve njemackog jezika ljeto 2018..doc)Bavarske stipendije za kurs jezika[ ]31 Kb
Download datoteke (faq.pdf)Faq[ ]246 Kb
Download datoteke (Madjarska-master stduije na Univerzitetu u Segedinu, na francuskom, 2018, lek.do)Madjarska stipendije[ ]27 Kb
Download datoteke (MASTER FRANCOPHONE EN RELATIONS INTERNATIONALES.pdf_KÜM002D14434E3-2BF8-4FF6-B12)francuski[ ]840 Kb
Download datoteke (Turska-stipendije za ak. 2018. godinulek.doc)turska stipendije[ ]34 Kb

U prilogu je informacija  o stipendijama koje savezna pokrajina Bavarska (SR Njemacka) dodjeljuje za ljetnje tecajeve njemackog jezika, u 2018. godini.

Prilozi:
Download datoteke (Bavarska-stipendije za kurseve njemackog jezika ljeto 2018..doc)Kurs njemackog jezika[ ]31 Kb

ISPIT IZ PREDMETA UVOD U PRAVO ODRŽAĆE SE 24.02.2018. SA POČETKOM U 10H.

Podjesćamo studente da će, prema Odluci, o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2018. početi 26.02.2018. i trajati do 26.05.2018.

Raspored nastave biće blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 26.02.2018. do 05.03.2018.

Studenti su dužni uplatiti 4 ratu školarine (246 eura) i 12 eura za upis ljetnjeg semestra.

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

 

UPRAVA FAKULTETA

U prilogu je promotivna brošura o stipendijama Vlade Madjarske, za akademsku 2018/2019. godinu, kao i informacije FAO programu stupendiranja.

Prilozi:
Download datoteke (Madjarska-FAO program, master stipendije 2018-2019.pdf)FAO[ ]420 Kb
Download datoteke (Stipendium-Madjarska.pdf)Madjarska stipendije[ ]1615 Kb

ISPIT IZ PREDMETA UVOD U PRAVO KOD PROF. DR MIODRAGA VUKOVIĆA, ZAKAZAN ZA SUBOTU 13.01.2017. ODLAŽE SE ZA ČETVRTAK 18.01.2017. U 11:00 H.

STUDENTSKA SLUŽBA

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2017. (subota) DO 08.01.2018. (ponedjeljak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2018. GODINE ( utorak ).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 18.12.2017. do 29.12.2017. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 € po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 18.12.2017. do 29.12.2017. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 € po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Broj: 951

B a r, 04.12.2017.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine: subota, 23.12.2017. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 18.12.2017. do 29.12.2017. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 12.01.2018. do 23.01.2018. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

● od 22.01.2018. do 27.01.2018. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

●od 12.02.2018. do 24.02.2018. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.02.2018. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.05.2018. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta, ●Na sajt Fakulteta, ●Zaposlenima-svima, ●Sekretaru, ●a/a.