Obavještenja

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi od 30.04.2018. (ponedjeljak) do 02.05.2018. (srijeda).

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je četvrtak - 03.05.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. aprila 2018. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 26.05.2018. godine /subota/;

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 14.05.2018. /ponedjeljak/ - 19.05.2018. godine /subota/;

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2018. /srijeda/ - 26.05.2018. /subota/;

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 06.06.2018. /srijeda/ - 16.06.2018. /subota/;

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok /popravni/: 18.06.2018. /ponedjeljak/ - 23.06.2018. /subota/;

6. Drugi ispitni rok /popravni/: 02.07.2018. /ponedjeljak/ - 12.07.2018. godine. /četvrtak/;

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da njemačka fondacija “Konrad Adenauer” (KAS) dodjeljuje stipendije za akademsku 2018/2019. godinu društveno i politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori, sa težnjom da postanu intelektualna elita i odgovorni nosioci demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

Zainteresovani kandidati mogu ovdje preuzeti integralni tekst Konkursa za stipendije i prijavni formular.

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na adresu:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ili na broj telefona: +381(0)20 246 215 i 067 888 601.

Prilozi:
Download datoteke (Konkurs za KAS stipendije za studijsku 2018-19. god..doc)Konkurs[ ]1322 Kb
Download datoteke (PRIJAVNI FORMULAR za KAS stipendiju.doc)Formular za prijavu[ ]72 Kb

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR, DA FAKULTET NEĆE RADITI U SUBOTU, 21. APRILA 2018. GODINE, ZBOG ORGANIZACIONIH I TEHNIČKIH PRIPREMA NA PROMOCIJI FAKULTETA ZA UPIS STUDENATA U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU.

UPRAVA FAKULTETA

U prilogu vam dostavljamo informaciju o stpendijama koje dodjeljuje Univerzitet u Kataniji (Republika Italija), za akademsku 2018/2019. godinu.

Prilozi:
Download datoteke (Univerzitet u Kataniji-stipendije za 2018-2019,konacno.doc)Konkurs[ ]34 Kb

Obavjestavamo vas da Administracija Valonija- Brisel International (WBI) dodjeljuje Crnoj Gori  1 (jednu) stipendiju za tecaj francuskog jezika koji ce se, od 14. jula do 3. avgusta 2018. godine, odrzati u Briselu.

Prilozi:
Download datoteke (Administracija Valonija, 2018.doc)Konkurs[ ]31 Kb
Download datoteke (scan0001 (3).pdf)Konkurs.[ ]764 Kb

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 06.04.2018. ( petak ) do 09.04.2018. ( ponedjeljak ).

■ Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 10.04.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju o stipendijama koje Vlada Republike Italije dodjeljuje Crnoj Gori, za akademsku 2018/2019. godinu. Takodje, dostavljamo I integralni tekst konkursa, na engleskom I italijanskom jeziku.

Prilozi:
Download datoteke (BANDO_A.A.2018_2019_in_INGLESE.pdf)Inglese[ ]422 Kb
Download datoteke (BANDO_A.A.2018_2019_in_ITALIANO.pdf)Italiano[ ]422 Kb
Download datoteke (Stipendije Vlade Italije za ak. 2018-2019lek - Copy.doc)Stipendija[ ]41 Kb

U prilogu su sljedece informacije:

 

1. Informacija o stipendijama Vlade Hrvatske za 2018/2019. godinu, zajedno sa integralnim tekstom Konkursa, i

2. Informacija o jednoj stipendiji koju Vlada Juzne Koreje dodjeljuje Crnoj Gori za master studije u ak. 2018/2019. Uz informaciju, zbog velicine fajla,  nismo mogli da vam elektronski dostavimo  skenirani tekst “Application Guideline”, sa upustvima za apliciranje, ali ga mozete preuzeti sa internet stranice www.mps.gov.me.

Prilozi:
Download datoteke (Call_for_application_2018_19 (2).pdf)call for application[ ]405 Kb
Download datoteke (Hrvatska-konkurs za stipendije za ak. 2018-2019.g,.doc)Hrvatska[ ]28 Kb
Download datoteke (Juzna Koreja-1 stipendija za master studije, ak. 2018-2019,.doc)juzna koreja[ ]28 Kb

U prilogu su  sljedece informacije:

 

1. Informacija o stipendijama Vlade Republike Turske, za akademsku 2018/2019. godinu, zajedno sa skeniranim listom “najcesce postavljenih pitanja”;

2. Informacija o dvogodisnjem master programu na francuskom jeziku, na Univerzitetu Segedin (Madjarska), za akademsku 2018/2019. godinu.

Prilozi:
Download datoteke (Bavarska-stipendije za kurseve njemackog jezika ljeto 2018..doc)Bavarske stipendije za kurs jezika[ ]31 Kb
Download datoteke (faq.pdf)Faq[ ]246 Kb
Download datoteke (Madjarska-master stduije na Univerzitetu u Segedinu, na francuskom, 2018, lek.do)Madjarska stipendije[ ]27 Kb
Download datoteke (MASTER FRANCOPHONE EN RELATIONS INTERNATIONALES.pdf_KÜM002D14434E3-2BF8-4FF6-B12)francuski[ ]840 Kb
Download datoteke (Turska-stipendije za ak. 2018. godinulek.doc)turska stipendije[ ]34 Kb

U prilogu je informacija  o stipendijama koje savezna pokrajina Bavarska (SR Njemacka) dodjeljuje za ljetnje tecajeve njemackog jezika, u 2018. godini.

Prilozi:
Download datoteke (Bavarska-stipendije za kurseve njemackog jezika ljeto 2018..doc)Kurs njemackog jezika[ ]31 Kb