Obavještenja

ISPIT IZ PREDMETA UVOD U PRAVO ODRŽAĆE SE 24.02.2018. SA POČETKOM U 10H.

Podjesćamo studente da će, prema Odluci, o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2018. početi 26.02.2018. i trajati do 26.05.2018.

Raspored nastave biće blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 26.02.2018. do 05.03.2018.

Studenti su dužni uplatiti 4 ratu školarine (246 eura) i 12 eura za upis ljetnjeg semestra.

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

 

UPRAVA FAKULTETA

U prilogu je promotivna brošura o stipendijama Vlade Madjarske, za akademsku 2018/2019. godinu, kao i informacije FAO programu stupendiranja.

Prilozi:
Download datoteke (Madjarska-FAO program, master stipendije 2018-2019.pdf)FAO[ ]420 Kb
Download datoteke (Stipendium-Madjarska.pdf)Madjarska stipendije[ ]1615 Kb

ISPIT IZ PREDMETA UVOD U PRAVO KOD PROF. DR MIODRAGA VUKOVIĆA, ZAKAZAN ZA SUBOTU 13.01.2017. ODLAŽE SE ZA ČETVRTAK 18.01.2017. U 11:00 H.

STUDENTSKA SLUŽBA

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2017. (subota) DO 08.01.2018. (ponedjeljak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2018. GODINE ( utorak ).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 18.12.2017. do 29.12.2017. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

 • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
 • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
 • uplatiti 5 € po ispitu,
 • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
 • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 18.12.2017. do 29.12.2017. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

 • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
 • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
 • uplatiti 5 € po ispitu,
 • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
 • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Broj: 951

B a r, 04.12.2017.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2017. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2017/2018. godine: subota, 23.12.2017. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 18.12.2017. do 29.12.2017. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2018. godine:

● od 12.01.2018. do 23.01.2018. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

● od 22.01.2018. do 27.01.2018. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2018. godine:

●od 12.02.2018. do 24.02.2018. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.02.2018. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2017/2018. godine: 26.05.2018. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta, ●Na sajt Fakulteta, ●Zaposlenima-svima, ●Sekretaru, ●a/a.

Dodatno predavanje i priprema za II kolokvijum iz predmeta OSNOVI MARKETINGA, kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović, će se održati u ponedjeljak, 04.12.2017. u 13 h (Učionica br. 2).

PREDMETNI PROFESOR

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA ZA ZAVRŠENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMIRANE STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU DA OD 18. OKTOBRA 2017. GODINE POČINJE APLICIRANJE ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.

PRAVO DA APLICIRAJU NA OVAJ PROGRAM IMAJU:

 1. DIPLOMIRANI STUDENTI KOJI IMAJU MINIMUM BACHELOR DIPLOMU (ZAVRŠENE OSNOVNE STUDIJE: 180 ECTS);
 2. DA SU KANDIDATI PRIJAVLJENI NA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE;

● KANDIDATI KOJI SU SA BACHELOR DIPLOMOM PROŠLI PROGRAM NEMAJU PRAVO PONOVNOG PRIJAVLJIVANJA, BEZ OBZIRA DA LI SU U MEĐUVREMENU STEKLI STEPEN OBRAZOVANJA SPECIJALISTE ILI VIŠI.

● FAKULTET ĆE NA OSNOVU PODATAKA IZ KNJIGE DIPLOMIRANIH STUDENATA OTPOČETI SA UNOSOM PODATAKA 18.10.2017. GODINE, VEĆ OD 10:00 h.

● KANDIDATI KOJI APLICIRAJU, PROCJEČNU OCJENU IZ JAVNE ISPRAVE KOJA IM JE IZDATA (UVJERENJE O ZAVRŠENIM STUDIJAMA, DIPLOMA/DODATAK DIPLOME), UNOSE NA DRUGU DECIMALU (NA PRIMJER: PROSJEČNA OCJENA 7.3528, KOD APLICIRANJA UNOSI SE KAO 7.35, ŠTO ZNAČI DA NEMA ZAOKRUŽIVANJA).

● TAKOĐE, BROJ INDEKSA SE UNOSI KAO, NA PRIMJER, 042/13, A NE KAO 42/13.

● ZA SVE NEJASNOĆE ILI PROBLEME KOD APLICIRANJA, A KOJE SU NAVEDENE U OVOM OBAVJEŠTENJU, MOŽETE SE JAVITI NA BROJ: 030 303 553 ILI 067 225 285.

KONTAKTI:

ADMINISTRATORI PORTALA  eUPRAVE

( za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; tel. 020 234 851;

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, tel.020 405 204; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

UPRAVA ZA KADROVE

Anita Ljucović, tel.020 202-291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Biljana Petrović-Nedović, tel.020 202 291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

MINISTARSTVO PROSVJETE

Biljana Mišović, e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Milica Žižić, tel. 020 410 193; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja iz predmeta OSNOVI MENADŽMENTA kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović, zakazana za utorak 24.10.2017. pomjeraju se za ponedjeljak 23.10.2017. od 10:00 do 13:00 h.

PREDMETNI PROFESOR