Obavještenja

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 19.12.2016. do 28.12.2016. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, tj. 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 € po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Poslovne psihologije, da se zbog teške tjelesne povrede profesora Marića, predavanja prema utvrđenom Kalendaru nastavnih aktivnosti neće održati na sljedećim predmetima: Opšta psihologija 1; Socijalna psihologija 1; Psihologija ličnosti; Psihologija menadžmenta i Profesionalna orijentacija i razvoj karijere.

O daljem načinu rada i nastavnih aktivnosti iz navedenih predmeta, studenti će biti blagovremeno obaviješteni od strane  dr Danijele Rakočević-Medojević.

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 931

B a r, 28.11.2016.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 28. novembra 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2016/2017.godine: subota, 24.12.2016. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2017.godine

●od 19.12.2016. do 28.12.2016.godine, i

●od 09.01.2017. do 11.01.2017.godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2017.godine:

●od 12.01.2017. do 26.01.2017.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2017.godine:

●od 26.01.2017. do 11.02.2017.godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2017.godine:

●od 13.02.2017. do 25.02.2017.godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.godine: 27.02.2017.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.godine: 27.05.2017.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Predavanje iz predmeta UVOD U PRAVO kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazano za 28.11.2016. će se održati u subotu 03.12.2016. u 10:00 h, u učionici br. 2.

STUDENTSKA SLUŽBA

Zbog neodložnih obaveza profesora, predavanje iz predmeta Uvod u pravo, neće biti održano, u ponedeljak, 28.11. (za kada je ranije bilo najavljeno).

Novi termin predavanja biće naknadno objavljen.

II KOLOKVIJUM iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA kod Prof. dr Darka Lacmanovića će se održati 22.11.2016. (utorak) u 12:15 h, u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR

PREDAVANJA IZ SOCIOLOGIJE KOD PROF. DR DUŠANA MARINKOVIĆA, ZAKAZANA ZA 14.11. I 15.11. SE ODLAŽU ZA 23.11. (srijeda) I 24.11. (četvrtak).

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE

POŠTOVANI STUDENTI,

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA SE ZBOG BOLESTI PROFESORA MARINKOVIĆA, ODLAŽE NASTAVA IZ SOCIOLOGIJE, ZAKAZANA ZA 14. I 15. NOVEMBAR 2016.GODINE.

O NAKNADNOM TERMINU NASTAVE BLAGOVREMENO ĆEMO VAS OBAVIJESTITI.

IZVINJENJE  PROFESORA MARINKOVIĆA I UPRAVE FAKULTETA.

I KOLOKVIJUM iz predmeta Psihologija ličnosti kod Dr Danijele Medojević, će se održati 04.11.2016. (petak) u terminu vježbi.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz UVODA U PRAVO kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazana za 24.10.2016. god, se odlažu za srijedu 26.10.2016. godine u 10:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanje iz predmeta Uvod u pravo, zakazano za 17.10.2016, neće biti održano.

Novi datum predavanja,  naknadno će biti određen.