Obavještenja

Obavještavaju se studenti II godine (na svim smjerovima) da se kolokvijum iz ENGLESKOG JEZIKA 4 kod Rajne Popović, zakazan za četvrtak 31.03. u 14:00 h, odlaže za petak 01.04. u 13:00 h.

/Tačan raspored polaganja kolokvijuma se nalazi na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta/.

PREDMETNI NASTAVNIK

II GODINA

Prilikom drugog bloka predavanja (u aprilu 2016. godine) biće održan kolokvijum iz predmeta Vještina pregovaranja.

III GODINA

  1. Prilikom drugog bloka predavanja (u aprilu 2016. godine) biće održan kolokvijum iz predmeta Psihološki konsalting i intervencije. Potrebno je pripremiti gradivo iz knjige „Organizacija psihosocijalne pomoći“.
  2. Prilikom drugog bloka predavanja (u aprilu 2016. godine) biće održan kolokvijum iz predmeta Metodika nastave psihologije. Potrebno je pripremiti gradivo iz priručnika „Aktivno učenje“ do strane 59.
  3. Uslov za izlazak na ispit iz predmeta Metodika nastave psihologije je da svaki student održi jedan čas psihologije, da napiše izvještaj o tom času i da izvještaj izloži USMENO na posljednjem času u maju 2016. godine.

Prof. dr Nila Kapor Stanulović

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da su, na osnovu potpisanog Ugovora o studiranju, dužni uplatiti IV ratu školarine (246 €), odnosno VI ratu školarine (230 €) najkasnije do petka 12.03.2016. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija (osnovne akademske studije i postidplomske specijalisticke studije) da su dužni upisati ljetnji semestar školske 2015./2016. godine, uz dokaz o uplati naknade (uplatnica) u iznosu od 12,00 Eura.

 

Termin upisa ljetnjeg semestra je 22,02,2016, - 27,02,2016,

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2015. DO 10.01.2016. GODINE.

PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 11.01.2016. GODINE - PONEDELJAK.

 

UPRAVA FAKULTETA

Obavjestenje za studente I godine opsti smjer i I godina Poslovne psihologije

Poštovani studenti Fakulteta za poslovni menadžment !

Želim da vas obavijestim da je u toku humanitarna akcija prikupljanja novca za Ličina Enisu iz Bara. Djevojka ima 20 godina, dakle vaša je vršnjakinja. Od ranog djetinjstva boluje od cerebralne paralize. Nepokretna je i potpuno zavisi od tudje pomoći. Nekoliko godina unazad, njeni roditelji ( otac korisnik penzije a majka nezaposlena), pokušavaju da obezbijede Anisi krevet, jer ona trenutno koristi ležaj na rasklapanje koji je potpuno neadekvatan za njene potrebe. Prikupljeni novac će biti iskorišten za kupovinu novog kreveta , jogi dušeka i posteljinu. Preskočite jednu kafu i taj novac donirajte kao znak dobre volje i otvorenog srca.

Nadam se da se slažete da ovaj način pomoći postane sastavni dio vašeg života sada dok studirate  a i kasnije u životu.

Takodje se nadam da će ova akcija biti prvi korak da zajedno  ustanovimo  „Decembar – mjesec  humanosti“,   Fakulteta za poslovni menadžment .

Hvala !

mr. Danijela Medojević

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od

21.12.2015. do 29.12.2015. god. i  od 11.01.2016. do 15.01.2016 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 18.01.2016 do  30.01.2016.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski :

od 01.02..2016. do 10.02.2016. god.

4. Ispiti u drugom zimskom roku / popravni : od 18.02.2016. do 25.02.2016. god.

5. Za ovjeru zimskog semestra 2015/16 i prijavu ispita potrebno je :

- imati plaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

Studentska služba

 

B a r, 27.11.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. novembra 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2015/2016.godine: subota, 26.12.2015.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2016.godine

●od 21.12.2015. do 29.12.2015.godine, i

●od 11.01.2016. do 15.01.2016.godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2016.godine:

●od 18.01.2016. do 30.01.2016.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 01.02.2016. do 10.02.2016.godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2016.godine:

●od 18.02.2016. do 25.02.2016.godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.02.2016.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2015/2016.godine: 29.05.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

VAŽNO!

1. OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE KOJI SU NA FAKULTETU ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU ZAVRŠILI OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U PERIODU OD 24.10.2014. DO 10.10. 2015.GODINE, DA MOGU KOD E-UPRAVE CRNE GORE PODNIJETI PRIJAVU  (APLIKACIJU) ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, POČEV OD 21.10.2015. FAKULTET JE DOSTAVIO PREGLED DIPLOMIRANIH STUDENATA (TABELA BR.7 ).

2. UPISIVANJE PROSJEČNE OCJENE PRILIKOM APLICIRANJA-PRIMJERI:

Studenti koji apliciraju treba da prosječnu ocjenu u toku studija zaokruže na drugu decimalu, na način što će, na primjer, prosječnu ocjenu koja je upisana u Uvjerenju o završenim studijama (diplomiranju): 6,7778, zaokružiti na 6,78; drugi primjer: ocjenu 6,4074 zaokružiti na 6,41; treći primjer: ocjenu 6,3449, zaokružiti na 6,34.

3. UPISIVANJE BROJA INDEKSA PRILIKOM APLICIRANJA-PRIMJERI:

Ako Vam je u indeksu upisan broj, na primjer: 5/12, onda kod apliciranja upisujete:005/12; drugi primjer: ako Vam je u indeksu upisan broj: 11/12, onda kod apliciranja upisujete: 011/12; treći primjer: ako Vam je u indeksu upisan broj: 59/12, onda kod apliciranja upisujete broj: 059/12; četvrti primjer: ako Vam je u indeksu upisan broj: 99/12, onda kod apliciranja upisujete broj: 099/12; broj indeksa preko 100, kod apliciranja se upisuje kako je i u indeksu; na primjer: 109/12;

4. Šifre završenog studijskog programa: Menadžment u finansijskom poslovanju (FPM1); Menadžment u carini, špediciji i osiguranju (FPM2); Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti (FPM4) i Poslovna psihologija (FPM6).

5. Podaci o studentima koji su na osnovnim akademskim studijama diplomirali prije 24.10.2014.godine, dostavljeni su ranije ( prethodnih godina ).

6. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi: Dragan Vojvodić; 067/225-285; 030/303-553; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Nastava u zimskom semestru 2015/16. godine, za sve smjerove i godine, počinje u ponedjeljak 28.09.2015.

Raspored za I (prvu) nedjelju predavanja možete pronaći pod opcijom Osnovne (odnosno Specijalističke studije) /podkategorija Raspored nastave/.

 

STUDENTSKA SLUŽBA