Rezultati kolokvijuma za sve smjerove i godine - ljetnji semestar 2016/17. godine.

Prilozi:
Download datoteke (BANKARSTVO - rez I kol 2017.xls)BANKARSTVO (FP i CSO) - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]35 Kb
Download datoteke (CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - rez I kol-ZA SAJT.xls)Carine i carinsko poslovanje - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]24 Kb
Download datoteke (CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - rez II kol-ZA SAJT.xls)Carine i carinsko poslovanje - REZULTATI II KOLOKVIJUMA[ ]15 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 2-rezultati I kolokvijuma.xls)ENGLESKI 2 (oba smjera) - rezultati I kolokvijuma. [ ]35 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 2-rezultati II kolokvijuma_ZA SAJT.xls)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - rezultati II kolokvijuma[ ]35 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 4 - rezultati I kolokvijuma.xls)ENGLESKI 4 (svi smjerovi) - rezultati I kolokvijuma. [ ]33 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 4 - rezultati II kolokvijuma-ZA SAJT.xls)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - rezultati II kolokvijuma[ ]32 Kb
Download datoteke (FMIMR I KOL 04 2017.doc)FINANSIJSKI MENADŽMENT I MENADŽERSKO RACUNOVODSTVO - rezultati I kolokvijuma[ ]142 Kb
Download datoteke (FMIMR II KOL 05 2017.doc)FINANSIJSKI MENADŽMENT I MENADŽERSKO RACUNOVODSTVO - rezultati II kolokvijuma[ ]100 Kb
Download datoteke (II Kol - Javne fin. - ZA SAJT.doc)JAVNE FINANSIJE - rezultati II kolokvijuma[ ]20 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA - rez I kolokvijuma 2017. 3 maj sajt.xls)Logistika - rezultati I kolokvijuma[ ]39 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA - REZULTATI II KOLOKVIJUMA.xls)LOGISTIKA (CŠO, FP i PCB) - rezultati II kolokvijuma[ ]38 Kb
Download datoteke (MVR-2016-Prvi kolokv.Izvestaj.xls)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - rezultati kolokvijuma[ ]29 Kb
Download datoteke (OSNOVI IS-rezultati I kolokvijuma-ZA SAJT.xls)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - rezultati I kolokvijuma[ ]22 Kb
Download datoteke (Poslovna psihologija-rez I kol 2017-ZA SAJT.xls)Poslovna psihologija (Opšti smjer i PP) - rezultati I kolokvijuma[ ]33 Kb
Download datoteke (POSLOVNO PRAVO-rez kolokvijuma-ZA SAJT.xls)POSLOVNO PRAVO - rezultati kolokvijuma[ ]23 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - rez II kol_ZA SAJT.xls)Pravo privatne bezbjednosti - REZULTATI II KOLOKVIJUMA[ ]17 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI-rez I kol-ZA SAJT.xls)Pravo privatne bezbjednosti - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]27 Kb
Download datoteke (PREDUZETNISTVO I KOL 04 2017.doc)PREDUZETNIŠTVO (CŠO, FP i PCB) - rezultati I kolokvijuma[ ]134 Kb
Download datoteke (PREDUZETNISTVO II KOL 05 2017 bR.doc)PREDUZETNIŠTVO (CŠO, FP i PCB) - rezultati II kolokvijuma[ ]96 Kb
Download datoteke (psih porod odnos.xls)Psihologija porodicnih odnosa - rezultati II kolokvijuma[ ]16 Kb
Download datoteke (psih rada 2.xls)Psihologija rada 2 - rezultati II kolokvijuma[ ]15 Kb
Download datoteke (PSIH. MAS MEDIJA - rez I kol-ZA SAJT.xls)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - rezultati I kolokvijuma[ ]15 Kb
Download datoteke (PSIH. MAS MEDIJA-rezultati II kolokvijuma-ZA SAJT.xls)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - rezultati II kolokvijuma[ ]15 Kb
Download datoteke (PSIH. PORODICNIH ODNOSA - rez I kol-ZA SAJT.xls)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - rezultati I kolokvijuma[ ]16 Kb
Download datoteke (PSIH. RADA 2 - rez I kol- ZA SAJT.xls)PSIHOLOGIJA RADA 2 - rezultati I kolokvijuma[ ]15 Kb
Download datoteke (Rezultati I kol. iz predmeta Javne finansije - ZA SAJT.doc)JAVNE FINANSIJE - rezultati I kolokvijuma[ ]20 Kb
Download datoteke (Rezultati II kolokvijuma predmet Poslovna psihologija-ZA SAJT.xls)Poslovna psihologija (Opšti smjer i PP) - rezultati II kolokvijuma[ ]34 Kb
Download datoteke (SISTEM ZAŠTITE L I O - rez I kol-ZA SAJT.xls)Sistem zaštite licnosti i objekata - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]17 Kb
Download datoteke (SISTEM ZAŠTITE L I O - rez II kol_ZA SAJT.xls)Sistem zaštite licnosti i objekata - REZULTATI II KOLOKVIJUMA[ ]26 Kb
Download datoteke (SKLADISNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - rez I kolokvijuma 2017.xls)SKLADISNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE- rezultati I kolokvijuma[ ]27 Kb
Download datoteke (socijalna patologija PCB-rez I kol-ZA SAJT.xls)SOCIJALNA PATOLOGIJA (PCB) - rezultati I kolokvijuma[ ]28 Kb
Download datoteke (socijalna patologija PCB-ZA SAJT.xls)SOCIJALNA PATOLOGIJA (PCB) - rezultati II kolokvijuma[ ]29 Kb
Download datoteke (socijalna patologija PP-rez I kol-ZA SAJT.xls)SOCIJALNA PATOLOGIJA (PP) - rezultati I kolokvijuma[ ]26 Kb
Download datoteke (socijalna patologija PP-ZA SAJT.xls)SOCIJALNA PATOLOGIJA (PP) - rezultati II kolokvijuma[ ]26 Kb
Download datoteke (STRATEGIJSKI MENADZMENT I KOL 04 2017.doc)STRATEGIJSKI MENADZMENT (svi smjerovi) - rezultati I kolokvijuma[ ]89 Kb
Download datoteke (TRANSPORTNO OSIGURANJE - rez I kolokvijuma 2017 sajt.xls)Transportno osiguranje - rezultati I kolokvijuma[ ]27 Kb
Download datoteke (TRANSPORTNO OSIGURANJE - rez II kolokvijuma 2017.xls)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - rezultati II kolokvijuma[ ]27 Kb
Download datoteke (ZASTITA IS-rez I kol-ZA SAJT.xls)ZAŠTITA IS I PODATAKA - rezultati I kolokvijuma[ ]17 Kb