Rezultati kolokvijuma za sve smjerove i godine u zimskom semestru 2017/18.

Prilozi:
Download datoteke (BEZBJEDNOSNI MENADZMENT-predispitne aktivnosti-ZA SAJT.xls)Bezbjednosni menadžment - REZULTATI [ ]27 Kb
Download datoteke (Ekonomika 2017-18 I KLK-ZA SAJT.xls)EKONOMIKA PREDUZECA - rezultati I kolokvijuma[ ]32 Kb
Download datoteke (Ekonomika 2017-18 II KLK-ZA SAJT.xls)EKONOMIKA PREDUZECA - rezultati II kolokvijuma[ ]27 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 (oba smjera) - rez. I kolokvijuma-ZA SAJT.xls)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - rezultati I kolokvijuma[ ]32 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 - rez. I kolokvijuma-ZA SAJT.xls)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - rezultati I kolokvijuma[ ]28 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 - rezultati II kolokvijuma-ZA SAJT.xls)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - rezultati II kolokvijuma[ ]20 Kb
Download datoteke (Finansije i fin. trzista - rez I kol.doc)Finansije i finansijska tržišta - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]62 Kb
Download datoteke (Granicna bezbjednost (1).xls)Granicna bezbjednost - REZULTATI kolkvijuma[ ]25 Kb
Download datoteke (KAZNENO PRAVO - BAR PREDISPITNE AKTIVNOSTI 2017-ZA SAJT.xls)Kazneno pravo - REZULTATI PREDISPITNIH AKTIVNOSTI[ ]28 Kb
Download datoteke (KAZNENO PRAVO - I kol-2017-ZA SAJT.xls)Kazneno pravo - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]26 Kb
Download datoteke (KAZNENO PRAVO II kol-2017-ZA SAJT.xls)Kazneno pravo - REZULTATI II KOLOKVIJUMA[ ]25 Kb
Download datoteke (KLINICKA PSIH-REZ I KOLOKVIJUMA-ZA SAJT.xls)Osnovi klinicke psihologije - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]15 Kb
Download datoteke (KRIMINOLOGIJA - BAR PREDISPITNE AKTIVNOSTI 2017-ZA SAJT.xls)Kriminologija - REZULTATI PREDISPITNIH AKTIVNOSTI[ ]28 Kb
Download datoteke (KRIMINOLOGIJA II kol-2017-ZA SAJT.xls)Kriminologija - REZULTATI II KOLOKVIJUMA[ ]25 Kb
Download datoteke (KRIMINOLOGIJA-I kol-2017-ZA SAJT.xls)Kriminologija - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]26 Kb
Download datoteke (Kvantitativne metode-Prvi kolokvijum-izvestaj.xls)KVANTITATIVNE METODE - rezultati I kolokvijuma[ ]26 Kb
Download datoteke (MARKETING I KOL 11 2017-ZA SAJT.doc)Osnovi marketinga - rezultati I kolokvijuma[ ]47 Kb
Download datoteke (MARKETING II KOL 12 2017-za sajt.doc)Osnovi marketinga - rezultati II kolokvijuma[ ]83 Kb
Download datoteke (MENADZMENT I KOL 11 2017-ZA SAJT.doc)OSNOVI MENADZMENTA - rezultati I kolokvijuma[ ]165 Kb
Download datoteke (MENADZMENT II KOL REZULTATI 12 2017-za sajt.doc)OSNOVI MENADZMENTA - rezultati II kolokvijuma[ ]270 Kb
Download datoteke (Opšta psihologija  spisak.xls)Opsta psihologija - rezultati I kolokvijuma[ ]26 Kb
Download datoteke (Osiguranje I kolokvijum.doc)Osiguranje - rezultati kolokvijuma.[ ]37 Kb
Download datoteke (OSIGURANJE-rezultati II kolokvijuma 2017-oba smjera-ZA SAJT.xls)Osiguranje (CŠO i FP) - rezultati II kolokvijuma[ ]15 Kb
Download datoteke (PROF. ORJENTACIJA spisak.xls)Prof. orjentacija - rezultati I kolokvijuma[ ]25 Kb
Download datoteke (PSIH. LICNOSTI spisak.xls)psihologija licnosti - rezultati kolkvijuma. [ ]25 Kb
Download datoteke (PSIH. MENADŽMENTA spisak.xls)psihologija menadzmenta - rezultati kolokvijuma. [ ]24 Kb
Download datoteke (Rezul. I kol. Medj. Fin. - ZA SAJT.doc)MEDJUNARODNE FINANSIJE - rezultati I kolokvijuma[ ]21 Kb
Download datoteke (rezultati bez imenaengleski 1.xls)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - rezultati II kolokvijuma[ ]23 Kb
Download datoteke (REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PS.MENT.ZDRAVLJA novembar 2017-ZA SAJT.doc)Psihologija mentalnog zdravlja - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]35 Kb
Download datoteke (SISTEM BEZ. EU.xls)Sistem bezbjednosti EU - REZULTATI kolokvijuma[ ]25 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE I i P - predispitne aktivnosti-ZA SAJT.xls)Sistem zaštite imovine i poslovanja - REZULTATI [ ]29 Kb
Download datoteke (SOCIJALNA 1 - BAR PREDISPITNE AKTIVNOSTI 2017-ZA SAJT.xls)Socijalna psihologija 1 - REZULTATI PREDISPITNIH AKTIVNOSTI[ ]28 Kb
Download datoteke (SOCIJALNA 1 spisak.xls)Socijalna psihologija 1- rezultati kolokvijuma. [ ]26 Kb
Download datoteke (sociologija - opšti - REZ I i II KOL-ZA SAJT.xls)Sociologija (opšti smjer) - REZULTATI II kolokvijuma[ ]37 Kb
Download datoteke (Sociologija - opšti-I KOL-ZA SAJT.xls)Sociologija (opšti smjer) - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]32 Kb
Download datoteke (sociologija - pp - REZ I i II KOL- ZA SAJT.xls)Sociologija (Poslovna psihologija) - REZULTATI II kolokvijuma[ ]27 Kb
Download datoteke (Sociologija - pp-I KOL-ZA SAJT.xls)Sociologija (Poslovna psihologija) - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]25 Kb
Download datoteke (SPEDITERSKO POSLOVANJE KOLOKVIJUM.doc)SPEDITERSKO - REZULTATI I KOLOKVIJUM[ ]32 Kb
Download datoteke (Spoljnotrgovinsko I kolokvijum.doc)Spoljnotrgovinsko - REZULTATI I KOLOKVIJUM[ ]37 Kb
Download datoteke (SPOLJNOTRGOVINSKO-rezultati II kolokvijuma 2017-oba smjera-ZA SAJT.xls)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - rezultati II kolokvijuma[ ]14 Kb
Download datoteke (Statistika-2017-K1-izvjestaj.xls)Poslovna statistika - REZULTATI I KOLOKVIJUMA[ ]27 Kb
Download datoteke (TARIFNI SISTEMI PRVI KOLOKVIJUM.doc)Tarifni sistemi u me?unarodnom poslovanju - REZULTATI KOLOKVIJUMA[ ]28 Kb
Download datoteke (UVOD U EKONOMIJU - I kolokvijum 2017-ZA SAJT.doc)UVOD U EKONOMIJU - rezultati I kolokvijuma[ ]28 Kb
Download datoteke (uvod u konomiju  - II kolokvijum.odt)UVOD U EKONOMIJU - rezultati II kolokvijuma[ ]7 Kb