Materijal za studente (spec)

Ispitna pitanja i pitanja za kolokvijume - ljetnji semestar 2017/18

Materijal za studente /za sve smjerove/ - ljetnji semestar 2016/17

Materijal i ispitna pitanja za sve smjerove u ljetnjem semestru 2015/16.

Spisak tema za smjer MSP

PITANJA ZA KOLOKVIJUME , TEME ZA SEMINARSKE RADOVE , PREZENTACIJE

  • Ispitna pitanja za sve smjerove: Bankarstvo, PCB, MSP i Carine u ljetnjem semestru 2012/13. godine