OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDJE DA SE KONKURS ZA UPIS U I (PRVU) GODINU STUDIJA PRODUŽAVA DO 12.10.2017.G., DO KADA SE MOGU PODNIJETI DOKUMENTA.

UPIS KANDIDATA: OD 13.10.2017. DO 14.10.2017.G.

UPRAVA FAKULTETA