Za završni ispit iz predmeta POSLOVNO I ORGANIZACIONO KOMUNICIRANJE kod Prof. dr Dobrile Vujić, studenti teba da pripreme sledeće oblasti: Uvod u komuniciranje, Proces komuniciranja, Poslovni razgovor i Pisano komuniciranje.

PREDMETNI PROFESOR