Obavještenja (spec)

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija da su, na osnovu potpisanog Ugovora o studiranju, dužni uplatiti IV ratu školarine od 246€ (osnovne akademske studije), odnosno VI ratu školarine od 230€ (postdiplomske specijalističke studije) najkasnije do srijede 01.03.2017. godine.

Takođe, svi studenti su dužni uplatiti 12€ za upis ljetnjeg semestra studijske 2016/17. godine.

 

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

 

UPRAVA FAKULTETA

- Prijava ispita za februarski (popravni) ispitni rok traje od 26.01.2017. do 11.02.1017. godine.

- Februarski (popravni) ispitni rok traje od 13.02.2017. do 25.02.2017. godine.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, tj. 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

 • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
 • imati ovjeren zimski semestar,
 • uplatiti 5 € po ispitu,
 • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
 • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

** Raspored polaganja ispita u februarskom (popravnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

STUDENTSKA SLUŽBA I UPRAVA FAKULTETA ĆE U UTORAK, 27.12.2016.GODINE RADITI DO 12:30 SATI.

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2016.(petak) DO 08.01.2017. (nedjelja).

●  PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2017.GODINE ( ponedjeljak ).

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja i kolokvijum iz predmeta CARINSKI POSTUPAK kod prof. dr Milana Škulića, zakazana za subotu 24.12.2016. godine u 13 h, će se održati istog dana od 18:15 do 19:15 h.

STUDENTSKA SLUŽBA

Nastava i kolokvijum iz predmeta PRIVREDNI KRIMINALITET, kod prof. dr Milana Škulića će se održati u nedjelju 25.12.2016. godine po sljedećem rasporedu:

 • 09:00 - 10:00 h - Kolokvijum
 • 10:00 - 14:15 h - predavanja
STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente da se kolokvijum i nastava na predmetu “PRIVREDNI KRIMINALITET“, planirani za četvrtak, 22.12.2016.g. u vremenu od  15:00 -16:00 sati, odnosno u vremenu od 16:00-19:00 sati, kao i u petak, 23.12.2016.g. u vremenu od 15:00 - 19:00 sati, NEĆE ODRŽATI, zbog neplaniranih obaveza predmetnog nastavnika.

■ O naknadnom terminu kolokvijuma i nastave, studenti će bitiblagovremeno obaviješteni.

STUDENTSKA SLUŽBA

Predavanja kod prof. dr Darka Lacmanovića iz UPRAVLJANJA MSP i UPRAVLJANJA IK u MSP, zakazana za petak 23.12.2016. se odlažu za subotu, 24.12.2016. u istom terminu.

PREDMETNI PROFESOR

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 19.12.2016. do 28.12.2016. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, tj. 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

 • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
 • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
 • uplatiti 5 € po ispitu,
 • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
 • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Broj: 931

B a r, 28.11.2016.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 28. novembra 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2016/2017.godine: subota, 24.12.2016. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2017.godine

●od 19.12.2016. do 28.12.2016.godine, i

●od 09.01.2017. do 11.01.2017.godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2017. godine:

●od 12.01.2017. do 26.01.2017.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2017.godine:

●od 26.01.2017. do 11.02.2017.godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2017. godine:

●od 13.02.2017. do 25.02.2017.godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.godine: 27.02.2017.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.godine: 27.05.2017.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Nastava u zimskom semestru 2016/17. godine, za sve smjerove i godine, počinje u četvrtak 29.09.2016.

Raspored za I (prvu) nedjelju predavanja možete pronaći pod opcijom Osnovne (odnosno Specijalističke studije ), podkategorija /Raspored nastave/.

STUDENTSKA SLUŽBA