Obavještenja (spec)

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA, FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR NEĆE RADITI 13. i 14. JULA 2016. GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON PRAZNIKA JE PETAK, 15.07.2016.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika-Dana nezavisnosti,  neće raditi od 21.05.2016. do 23.05.2016.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika-Dana nezavisnosti je utorak, 24.05.2016. godine.

UPRAVA FAKULTETA

 

Obavještavaju se svi studenti smjera MSP da se predavanja iz predmeta STRATEGIJE RASTA I FINANSIRANJE RAZVOJA MSP, zakazana za 18.05. od 13:00 do 15:00 h, odlažu za četvrtak 19.05. u isto vrijeme (13:00 – 15:00 h).

Mjesto održavanja predavanja - FPM/Učionica br. 3.

PREDMETNI PROFESOR

1. OVJERA LJETNJEG SEMESTRA 2015/16 TRAJE OD 20.05. DO 28.05.2016. g.

  • Za ovjeru ljetnjeg semestra 2015/16  potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti naknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 23.05.2016. do 28.05.2016. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski /: 13.06.2016.  - 25.06.2016.g.

(Raspored polaganja ispita će biti blagovremeno objavljen)


  • Za prijavu ispita potrebno je imati:

- dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu školarine,

- dokaz o ovjerenom ljetnjem semestru,  i

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( uplatiti 5€ po predmetu )

Studentska služba

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 07. maja 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 28.05.2016.godine.

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 20.05.2016. do 28.05.2016.godine.

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2016. do 28.05.2016.

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 13.06.2016. do 25.06.2016.

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: 23.06.2016. do 30.06.2016.

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 08.07.2016. do 19.07.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 29.04.2016. do 03.05.2016.godine.

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je srijeda - 04.05.2016.godine.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti svih godina i nivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da su, na osnovu potpisanog Ugovora o studiranju, dužni uplatiti IV ratu školarine (246 €), odnosno VI ratu školarine (230 €) najkasnije do petka 12.03.2016. godine.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

 

Obavještavaju se studenti svih studijskih godina i inivoa studija (osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije) da dužni upisati ljetnji semstar studijske 2015./2016., uz dokaz o uplati naknade (uplatnica) u iznosu od 12,00 eura.

 

Termin za upis ljetnjeg semestra 22.02.2016. - 27.02.2016.

 

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2015. DO 10.01.2016. GODINE.

PRBI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 11.01.2016. GODINE  - PONEDELJAK.

 

UPRAVA FAKULTETA

Poštovani studenti Fakulteta za poslovni menadžment !

Želim da vas obavijestim da je u toku humanitarna akcija prikupljanja novca za Ličina Enisu iz Bara. Djevojka ima 20 godina, dakle vaša je vršnjakinja. Od ranog djetinjstva boluje od cerebralne paralize. Nepokretna je i potpuno zavisi od tudje pomoći. Nekoliko godina unazad, njeni roditelji ( otac korisnik penzije a majka nezaposlena), pokušavaju da obezbijede Anisi krevet, jer ona trenutno koristi ležaj na rasklapanje koji je potpuno neadekvatan za njene potrebe. Prikupljeni novac će biti iskorišten za kupovinu novog kreveta , jogi dušeka i posteljinu. Preskočite jednu kafu i taj novac donirajte kao znak dobre volje i otvorenog srca.

Nadam se da se slažete da ovaj način pomoći postane sastavni dio vašeg života sada dok studirate  a i kasnije u životu.

Takodje se nadam da će ova akcija biti prvi korak da zajedno  ustanovimo  „Decembar – mjesec  humanosti“,   Fakulteta za poslovni menadžment .

Hvala !

mr. Danijela Medojević

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od

21.12.2015. do 29.12.2015. god. i  od 11.01.2016. do 15.01.2016 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 18.01.2016 do  30.01.2016.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski :

od 01.02..2016. do 10.02.2016. god.

4. Ispiti u drugom zimskom roku / popravni : od 18.02.2016. do 25.02.2016. god.

5. Za ovjeru zimskog semestra 2015/16 i prijavu ispita potrebno je :

- imati plaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

Studentska služba