Obavještenja (spec)

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 01.05.2015. do 03.05.2015.godine.

■   Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je ponedjeljak - 04.05.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

II kolokvijum iz predmeta UPRAVLJANJE BANKARSKIM SISTEMIMA kod Prof. dr Ivana Đurkovića, će se održati u četvrtak 30.04.2015. od 09:00 do 10:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

 

Broj: 158/1-1

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

 

2. Prijava ispita za prvi /osnovni-junski/ ispitni rok: od 18.05.2015. do 30.05.2015.g.

2.1. Prvi ispitni rok /osnovni-junski/: od 08.06.2015. do 20.06.2015.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 19.06.2015.do 27.06.2015.g.

3.1. Drugi ispitni rok/popravni/: od 29.06.2015. do 08.07.2015.g.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

Broj: 158/1-2

B a r, 01.04.2015.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 01. aprila 2015. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o terminu raspisivanja Konkursa za upis studenata

u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3+1 godina )

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se termin raspisivanja Konkursa za upis studenata u I  (prvu) godinu studija studijske 2015/2016.godine, na osnovnim ( 3 godine ) i postdiplomskim specijalističkim studijama ( 3 +1 godina).

 

1. Konkurs za upis studenata u I ( prvu ) godinu studija studijske 2015/2016.godine, iz člana 1 ove odluke, raspisaće se u petak, 05.juna 2015.godine.

 

2. Konkurs će se objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a postaviće se i na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

2.1. Po raspisanom Konkursu, prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom, primaće se u periodu: od 08.06.2015. do 04.07.2015.godine.

3. Upis studenata u I ( prvu ) godinu studija vršiće se u periodu: od 08.07.2015. do 18.07.2015.godine.

Član 2

Posebnom odlukom Vijeća Fakulteta utvrdiće se termini upisa studenata u II  (drugu) i III (treću) godinu studija, nakon organizovanja dodatnog ispitnog roka u mjesecu septembru 2015.godine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 10.04.2015. ( petak ) do 13.04.2015. ( ponedjeljak ).

■Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 14.04.2015.godine.

UPRAVA FAKULTETA

I KOLOKVIJUM iz predmeta Upravljanje bankarskim sistemima kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se održati 24.03.2015. (utorak) u 18:00 h, u okviru drugog bloka predavanja.

PREDMETNI PROFESOR

 

CEKOMS

Centar za komunikacijske studije i istraživanja

 

Poštovani Studenti,

pozivamo Vas da učestvujete na sledećim seminarima i usavršite svoje stručno znanje iz sledećih oblasti :

 

Seminari iz vještina komunikacije

 

1. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA (GOVOR TIJELA)

2. LIDERSKE VJEŠTINE

3. VJEŠTINE I PSIHOLOGIJA PRODAJE

4. ODNOSI SA JAVNOŠĆU

5. KOMUNIKACIJA MANIPULACIJE

6. JAVNI NASTUP I VJEŠTINE PREZENTACIJE

 

Predavač je prof. dr Darko Tadić iz Beograda.

 

Prof.dr Darko Tadić je profesor na Visokoj školi za tržišne komunikacije u Beogradu. Diplomirao dramaturgiju na FDU, godinama radi kao predavač i konsultant za komunikacije, kreativno pisanje i kopirajting.

Dr Darko Tadić sa saradnicima, stručnjacima iz različitih oblasti, uspješno sprovodi individualnu ili timsku obuku polaznika seminara koji žele da usavrše znanja iz specfičnih oblasti za koje ne postoje posebni školski programi ili se studiraju na višegodišnjim studijama.

Program doživotnog učenja, samorazvoja i sticanja socijalnih i praktičnih životnih vještina, je preduslov modernog života i uspjeha u savremenom svjetu.

 

Svi detalji o vještinama komunikacije nalaze se na njegovom sajtu www.cekoms.com a detalji o pisanju na sajtu www.kreativnopisanje.org

Seminari se održavaju u terminu od 10 do 17 sati vikendom (subota i nedjelja ), o datumu održavanja seminara, planu i programu, kao i mjestu održavanja bili bi blagovremeno obavješteni. Cijena po učesniku je 30 eura za dva dana ( jedan seminar ). Seminari će se održati u Budvi.

 

Seminari/obuke realizuju se u malim grupama od 10-15 polaznika. Rad je organizovan na principu interaktivnih dinamičnih radionica, uz individualni pristup i teorijska predavanja i praktičan rad na studijama slučajeva. Svim polaznicima obezbjeđena je potrebna literatura i sertifikat o završenoj obuci CEKOMS u Budvi.

 

Na Vama je da izaberete koji Vam najviše odgovaraju.

 

Slobodno me možete kontaktirati na ovaj e- mail : Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

Broj mjesta je ograničen. Molimo Vas da nas putem email-a blagovremeno obavjestite o broju zainteresovanih za učešće na seminaru.

 

Dobro nam došli !

 

Vesna Armenko, Menadžer

+382 69 517 065

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Buljarica - Budva - Montenegro

www.cekoms.com

O B A V J E Š T E NJ E

●OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2014. DO 11.01.2015.GODINE.

●PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 12.01.2015.GODINE ( PONEDJELJAK ).

 

 

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 1073

B a r, 05.12.2014.

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 05. decembra 2014. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

1. Završetak zimskog semestra: 27.12.2014.godine.

2. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: od 15.12.2014. do 30.12.2014.godine i od 12.01.2015. do 17.01.2015.godine.

3. Prvi ispitni rok /osnovni/: od 19.01.2015. do 31.01.2015.godine.

4. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 28.01.2015. do 07.02.2015.godine.

5. Drugi ispitni rok/popravni/: od 09.02.2015. do 21.02.2015.godine.

6. Početak ljetnjeg semestra: 27.02.2015.godine.

7. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman


OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od 15.12.2014. do 30.12.2014. god. i  od 12.01.2015. do 17.01.2015 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 19.01.2015 do  31.01.2015.


3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski/ : od 28.01.2015. do 07.02.2015. god.

Drugi ispitni rok / popravni /: od 09.02.2015. do 21.02.2015. god.


4. Za ovjeru zimskog semestra 2014/15 i prijavu ispita potrebno je :

- platiti polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

 

Studentska služba

OBAVJEŠTENJE

 

PREDAVANJA I KOLOKVIJUM IZ PREDMETA  UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U MSP, KOD PROF DR DARKA LACMANOVIĆA ODLAŽE SE ZA UTORAK 11.11.2014.

STUDENTSKA SLUŽBA