Ispitni rokovi (master)

Raspored polaganja ispita za sve module u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

NAPOMENA: Prijava ispita za septembarsi ispitni rok počela je 23.08.2021. i traje do 01.09.2021. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.

Raspored polaganja ispita za sve module u popravnom (julskom) ispitnom roku 2020/21. godine.

NAPOMENA: Prijava ispita za julski ispitni rok počela je 21.06.2021. i traje do 03.07.2021. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - MAS - JUL 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve module u redovnom (junskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - MAS - JUN 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve module u popravnom (februarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - MAS - FEBRUAR 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]32 Kb

Raspored polaganja ispita za sve module u redovnom (januarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Raspored polaganja ispita za sve module u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - MAS - septembar 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]29 Kb

Raspored polaganja ispita za sve module u popravnom (julskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - MAS - JUL 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]25 Kb

Raspored polaganja ispita za sve module u redovnom (junskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - MAS - JUN 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]25 Kb

Raspored polganja ispita u februarskom (popravnom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (MAS ISPITI - februar 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]20 Kb

Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (MAS ISPITI - januar 2020-ZA SAJT.xls)RASPORED ISPITA - svi moduli[ ]20 Kb