Konsultacije sa Prof. dr Ivanom Đurkovićem (Upravljanje bankarskim rizicima, Elektronsko bankarstvo, Revizija finansijskih izvještaja, Međunarodne finansije i globalno poslovanje, Rizici u finansijskom poslovanju i Poreski sistem i politika) moguće je obaviti u ponedjeljak 30.11.2020. godine u terminu od 11h do 12.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR