OBAVJEŠTENJE /MASTER STUDIJE/

Obavještavamo zainteresovanu javnost i akademsku zajednicu, da se stavljaju na uvid master radovi sljedećih kandidata:

1.ĆETKOVIĆ DRAŽENA, dosije 023/19 (MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Izazovi menadžmenta u procesu odlučivanja u savremenim organizacijama“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

2.ĐUROVIĆ ANE, dosije 032/19 (MAS/PM/RiR), pod nazivom/naslovom:“Poslovno odlučivanje na osnovu računovodstvenih i finansijskih iskaza privrednih društava u Crnoj Gori“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

3.IVANOVIĆ DRAGANE, dosije 033/19 (MAS/PM/RiR), pod nazivom/naslovom:“Komunikacija u poslovnom odlučivanju u kriznim situacijama“; mentor:prof.dr Dijana Medenica-Mitrović;

4.DULETIĆ GORANA, dosije 046/19 (MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Obavještajni rad u funkciji sistema nacionalne bezbjednosti“; mentor:prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković;

5.RAŽNATOVIĆ MILOŠA, dosije 056/19 ( MAS/PM/PCB), pod nazivom/naslovom:“Zaštita tajnih podataka i nacionalna bezbjednost“; prof.dr Ljiljana Dapčević-Marković;

Master radovi se nalaze u Biblioteci Fakulteta za poslovni menadžment Bar i stavljaju se na uvid javnosti 15 dana, od 26.11.2020. do 10.12.2020.godine.

Eventualne primjedbe na master radove mogu se dostaviti Vijeću Fakulteta za poslovni menadžment Bar najdalje do 05.12.2020.

Bar, 25.11.2020.g,

 

 

 

Mem.FPM BAR-MASTER STUDIJE-OBJAVA O STAVLJANJU NA UVID MASTER RADOVA-25 11 2020