• Kolokvijum iz Međunarodnih finansija i globalnog poslovanja, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u petak 16.12.2022, od 15:00 do 15:45h. Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa IV dijelom knjige.
  • Kolokvijum iz Rizika u finansijskm poslovanju, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u petak 16.12.2022, od 16:00 do 16:45h. Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa glavom III iz knjige.


PREDMETNI PROFESOR