Kolokvijum iz Revizije finansijskih izvještaja, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 13:00 do 13:45h.
Kolokvijum obuhvata materijal osnovnog udžbenika.


PREDMETNI PROFESOR