Kolokvijum iz predmeta Organizacija carinske službe i poslovanja održaće se 6.12.2022. sa početkom u 17.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 31 pitanje sa liste ispitnih pitanja.

Kolokvijum iz predmeta Carinski sistem EU održaće se 6.12.2022. sa početkom u 18.15 časova i biće obuhvaćeno prvih 17 pitanja sa liste ispitnih pitanja.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR