Obavještenja (master)

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru za vrijeme Dana nezavisnosti Crne Gore, neće raditi: od 21.05.2020. (četvrtak) do 24.05.2020. godine.

■ Prvi radni dan poslije praznika je ponedjeljak - 25.05.2020. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Fakultet za poslovni menadžment u Baru,  za vrijeme prvomajskih praznika,  neće raditi: od 01.05.2020. do 03.05.2020. godine.

Prvi radni dan nakon praznika je ponedjeljak - 04.05.2020. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Studenti koji su izabrali mentora i temu za pisanje master rada, dužni su popuniti i napisati Prijavu teme master rada. Istu je potrebno dostaviti (poslati) mentoru na uvid i potpisivanje. Ukoliko mentor odobri studentu Prijavu teme master rada, potrebno ju je predati studentskoj službi u 3 (tri) primjerka na dalji postupak.

UPRAVA FAKULTETA

Ovdje možete preuzeti Prijavu teme master rada:

Prilozi:
Download datoteke (PRIJAVA TEME MASTER RADA FPM 08 04 2020.doc)PRIJAVA TEME MASTER RADA[ ]49 Kb

Fakultet za poslovni menadžment u Baru, za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi od 17.04.2020. (petak) do 20.04.2020. (ponedjeljak).

Prvi radni dan nakon praznika je utorak - 21.04.2020. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještenje za studente  master studija koji slušaju predmet ’’Sistemi nacionalne bezbjednosti’’

Poštovane kolege,

imajući u vidu situaciju nastalu zbog pandemije virusa Covid 19, a u želji da, usled nemogućnosti održavanja redovne nastave, pomognemo da savladate predmetne sadržaje, i  time vam olakšamo polaganje završnog ispita, molim da preuzmete ispitna pitanja, teme za seminarske radove sa upućivanjem na dodatnu literaturu, koju možete, takođe , naći na site-u Fakulteta, u posebnom folderu, i koja se, uz postojeći predmetni udžbenik, preporučuje  i za pripremanje završnog ispita.

Molim da me, nakon izbora teme za seminarske radove, kontaktirate na e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli kao i ukoliko imate bilo kakvu dilemu ili potrebu da se konsultujemo oko nastavnih sadržaja ili pripremanja ovog ispita. Takođe molim da me, ukoliko ste zainteresovani za izradu studije slučaja, takođe kontaktirate.

Prof.dr Ljiljana Dapčević Marković

 

Studenti master akademskih studija (modul: Poslovno-civilna bezbjednost), ovdje mogu preuzeti dodatni materijal za pripremu ispita ili master rada iz predmeta NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI, kod Prof. dr Ljiljane Dapčević Marković.

PREUZMI:

Studenti su dužni da obavezni seminarski rad iz predmeta Teorijske osnove menadžmenta ljudskih resura (kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović), pošalju putem e-maila : Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli , najkasnije do 15.04.2020 godine.

PREDMETNI PROFESOR

Studenti su dužni da obavezni seminarski rad iz predmeta Poslovno planiranje (kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović), pošalju putem e-maila : Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli , najkasnije do 15.04.2020 godine.

PREDMETNI PROFESOR

E-MAIL ADRESE NASTAVNOG OSOBLJA:

Bar, 16.03.2020. godine

Broj: 1262

O B A V J E Š T E NJ E

STUDENTIMA I NASTAVNOM OSOBLJU FAKULETETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT - BAR

Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju na globalnom nivou i preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a u cilju preventive i blagovremene zaštite zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, i prema odluci ministra prosvjete dr Damira Šehovića obustavlja se nastava na Fakultetu za poslovni menadžment na period ne manji od 15 dana. Odluka se primjenjuje od ponedeljka, 16.03.2020. godine.

U cilju ispunjavanja nastavnog plana, studentima će, prema rasporedu koji je objavljen na sajtu fakulteta (fpm.me), biti objavljen nastavni materijal u dijelu - MATERIJAL ZA STUDENTE, koji su u obavezi da preuzmu i da u skladu sa njim spremaju gradivo za predmet na koji se materijal odnosi.

U slučaju da studenti u ovom periodu od 15 dana imaju termine za odbranu seminarskih radova, iste mogu dostaviti profesorima na njihove mail adrese. Mail adrese profesora možete pronaći na sajtu u pod nazivom – E-MAIL ADRESE NASTAVNOG OSOBLJA.

Nastavno osoblje i saradnici, koji treba da imaju nastavu prema rasporedu u narednih 15 dana, svoja predavanja i prezentacije treba da dostave administratoru sajta na adresu Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli , da bi se iste postavile na sajt fakulteta i bile raspoložive studentima. Kominikacija sa studentima obavljaće se elektronskim putem.


Studentima kojima su potrebne dodatne informacije mogu ih dobiti putem telefona: 030-312-233 u periodu od 9-13h svakog radnog dana ili putem e-mail adrese:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli


UPRAVA FAKULTETA

Novi žiro-račun Fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

UPRAVA FAKULTETA

Spisak predmeta u ljetnjem semestru 2019/20. godine, za I godinu master akademskih studija /svi moduli/.

Deteljnije pogledajte:

UPRAVA FAKULTETA