Raspored nastave za sve module u zimskom semestru 2021/22 - II nedjelja

04.10 - 09.10.2021.

NAPOMENA: Moduli: Poslovno civilna bezbjednost (PCB), Mala i srednja preduzeća (MSP), Računovodstvo i revizija i Poslovna psihologija i ljudski resursi imaju slobodnu nedjelju.