Raspored polaganja ispita za sve godine i smjerove u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2021/22. godine

NAPOMENA: Prijava ispita za septembarsi ispitni rok počela je 22.08.2022. i traje do 02.09.2022. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.