Materijal za studente

PPoint prezentacije, informacione liste, pitanja za kolokvijume, ispitna pitanja, teme za seminarske radove, za sve studente osnovnih akademskih studija u ljetnjem semestru 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (1 PORODICA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - I dio[ ]2584 Kb
Download datoteke (1 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA prva.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - I dio[ ]1216 Kb
Download datoteke (1 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - I dio[ ]1291 Kb
Download datoteke (1. Procentni racun.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Procentni racun[ ]261 Kb
Download datoteke (2 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA druga.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - II dio[ ]968 Kb
Download datoteke (2 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - II dio[ ]1538 Kb
Download datoteke (2 RODTELJSKI PAROVI I IZBOR PARTNERA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - II dio[ ]851 Kb
Download datoteke (2. Prost kamatni racun.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Prost kamatni racun[ ]365 Kb
Download datoteke (3 OPSTI MENTALNO-HIGIJENSKI ASPEKTI U RANOG DECIJEG RAZVOJA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - III dio[ ]4651 Kb
Download datoteke (3 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA treca.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - III dio[ ]395 Kb
Download datoteke (3 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - III dio[ ]1419 Kb
Download datoteke (3. Slozen kamatni racun.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Složen kamatni racun[ ]441 Kb
Download datoteke (4 PORODICNI SMESTAJ I USVOJENJE.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - IV dio[ ]2475 Kb
Download datoteke (4 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA cetvrta.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - IV dio[ ]811 Kb
Download datoteke (4 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - IV dio[ ]1503 Kb
Download datoteke (4. Amortizacija zajma.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Amortizacija zajma[ ]341 Kb
Download datoteke (5 IZBEGLISTVO.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - V dio[ ]436 Kb
Download datoteke (5 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA zavrsna.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - V dio[ ]768 Kb
Download datoteke (5. Tablice.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Tablice[ ]745 Kb
Download datoteke (6 BOLESNA I TESKO OBOLELA DECA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - VI dio[ ]358 Kb
Download datoteke (6. Elementi aktuarstva.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Dodatni materijal (Elementi aktuarstva)[ ]378 Kb
Download datoteke (7 PORODICNA TERAPIJA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - VII dio[ ]573 Kb
Download datoteke (7. Tablice kamatnih i komutativnih brojeva.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Dodatni materijal (Tablice)[ ]105 Kb
Download datoteke (8 Partnerski odnosi i dinamika porodice.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - VIII dio[ ]1119 Kb
Download datoteke (9 Razvod i patologija porodice.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - IX dio[ ]893 Kb
Download datoteke (Articles resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Articles - rjesenja[ ]28 Kb
Download datoteke (ARTICLES.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (13.04 - 30.04) - I dio[ ]148 Kb
Download datoteke (Bar 19-20 info lista EJ2.doc)ENGLESKI JEZIK 2 - informaciona lista[ ]38 Kb
Download datoteke (Bar 19-20 info lista EJ4.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - informaciona lista[ ]38 Kb
Download datoteke (Berze i berzansko poslovanje - teme za seminarske radove.doc)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - teme za seminarske radove[ ]29 Kb
Download datoteke (BIS1 Bar.pdf)ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA I PODATAKA - Predavanje I[ ]7756 Kb
Download datoteke (BIS2 Bar predavanja 2020.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - Predavanja II[ ]4703 Kb
Download datoteke (CARINE I CARINSKO POSL. -teme za seminarske radove 2020.doc)CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - teme za seminarske radove[ ]27 Kb
Download datoteke (CONDITIONAL SENTENCES type 2 (praktikum gramatika str. 142-145).ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (30.03 - 11.04) - I dio[ ]124 Kb
Download datoteke (Conditionals resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Conditionals - rjesenja[ ]38 Kb
Download datoteke (Destruktivni i konstruktivni stilovi komunikacije.doc)VJEŠTINA PREGOVARANJA - Predavanje II - Stilovi komunikacije[ ]44 Kb
Download datoteke (ELEKTRONSKE FINANSIJE - ISPITNA PITANJA.doc)ELEKTRONSKE FINANSIJE - Ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (Eng 4 Prepositional and Phrasal Verbs.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (13.04 - 30.04) - II dio[ ]715 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Buduca vremena 1.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - I dio[ ]1949 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Buduca vremena 2.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - II dio[ ]1459 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Odnosne recenice.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - III dio[ ]1956 Kb
Download datoteke (Engleski 2 ponavljanje futura.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - IV dio[ ]302 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Upitne recenice.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - V dio[ ]472 Kb
Download datoteke (Engleski 2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 - materijal za vježbe[ ]1105 Kb
Download datoteke (Engleski 4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 - materijal za vježbe[ ]1132 Kb
Download datoteke (ENGLESKI JEZIK - I i II godina.doc)ENGLESKI JEZIK 2 i 4 (I i II godina) - vježbe[ ]169 Kb
Download datoteke (finansijski menadzment I predavanje.ppt)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Predavanje I[ ]375 Kb
Download datoteke (finansijski menadzment II predavanje.ppt)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Predavanje II[ ]328 Kb
Download datoteke (finansijski menadzment III predavanje.ppt)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Predavanje III[ ]309 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - I -.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje I (1. dio)[ ]1266 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - II-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje I (2. dio)[ ]3910 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - III-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje II (1. dio)[ ]2751 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - IV-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje II (2. dio)[ ]2830 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - IX.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje IV (3. dio)[ ]1571 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - V-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje III (1. dio)[ ]2678 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - VI-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje III (2. dio)[ ]2401 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - VII-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje IV (1. dio)[ ]832 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - VIII-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje IV (2. dio)[ ]2353 Kb
Download datoteke (FPM GEOPOLITIKA ISPITNA PITANJA.doc)GEOPOLITIKA I GLOBALNA EKONOMIJA (Izborni predmet) - Ispitna pitanja[ ]36 Kb
Download datoteke (FPM ISPITNA PITANJA PREDUZETNISTVO.doc)PREDUZETNIŠTVO - Ispitna pitanja[ ]32 Kb
Download datoteke (Fraze za tehnike premoscavanja.doc)VJEŠTINA PREGOVARANJA - Predavanje II - Faze za tehnike premošcavanja[ ]662 Kb
Download datoteke (I deo predavanja gepolitika.ppt)GEOPOLITIKA I GLOBALNA EKONOMIJA (Izborni predmet) - Predavanje I[ ]1559 Kb
Download datoteke (I predavanje EF.ppt)ELEKTRONSKE FINANSIJE - Predavanje I[ ]267 Kb
Download datoteke (I Vjezbe iz predmeta Socijalna patologija.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe I [ ]33 Kb
Download datoteke (I vjezbe Socijalna psihologija 2.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - I Vježbe[ ]39 Kb
Download datoteke (II deo predavanja gepolitika.ppt)GEOPOLITIKA I GLOBALNA EKONOMIJA (Izborni predmet) - Predavanje II[ ]563 Kb
Download datoteke (II predavanje EP.ppt)ELEKTRONSKE FINANSIJE - Predavanje II[ ]550 Kb
Download datoteke (II predavanje iz predmeta Psihologija marketinga- Psihologija potrosaca.doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje II[ ]350 Kb
Download datoteke (II PREDAVANJE PSIHOLOGIJA MEDIJA.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - II predavanje[ ]98 Kb
Download datoteke (II vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PATOLOGIJA.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe II[ ]100 Kb
Download datoteke (II vjezbe iz predmeta Socijalna psihologija 2.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - II Vježbe[ ]41 Kb
Download datoteke (II VJEZBE POSLOVNA PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - Vježbe II[ ]58 Kb
Download datoteke (III PREDAVANJE IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA MARKETINGA.doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje III[ ]68 Kb
Download datoteke (III predavanje iz Psihologije masovnih medija - Teorije uticaja medija.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - III predavanje[ ]67 Kb
Download datoteke (III VJEZBE iz predmeta POSLOVNA PSIHOLOGIJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - Vježbe III[ ]48 Kb
Download datoteke (III vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PATOLOGIJA.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe III[ ]72 Kb
Download datoteke (III vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2.pdf)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - III Vježbe[ ]6358 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja - CARINE I CARINSKO POSLOVANJE.doc)CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - ispitna pitanja[ ]42 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja - Novac i bankarstvo.pdf)BANKARSTVO - Ispitna pitanja[ ]32 Kb
Download datoteke (ispitna pitanja FM.doc)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Ispitna pitanja[ ]26 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA IZ SOCIJALNE PATOLOGIJE ZS STUDENTE POSLOVNE BEZBEDNOSTI.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Ispitna pitanja[ ]39 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja za SM.doc)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (IV predavanje iz predmeta PSIHOLOGIJA MARKETINGA.doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje IV[ ]105 Kb
Download datoteke (IV predavanje iz predmeta PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - IV predavanje[ ]65 Kb
Download datoteke (IV vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PATOLOGIJA.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe IV[ ]97 Kb
Download datoteke (IV vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - IV Vježbe[ ]157 Kb
Download datoteke (IV VJEZBE POSLOVNA PSIHOLOGIJA -VJESTINA POSLOVNOG PREGOVARANJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - Vježbe IV[ ]106 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA - Predavanje 2 April 2020.pdf)LOGISTIKA - Predavanje II[ ]1139 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA ISPITNA PITANJA 2020.pdf)LOGISTIKA - Ispitna pitanja[ ]439 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA PREDAVANJA 3.pdf)LOGISTIKA - Predavanje III[ ]475 Kb
Download datoteke (Metodika Petar.ppt)METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE - Predavanje - II blok[ ]5930 Kb
Download datoteke (Neverbalna komunikacija.doc)VJEŠTINA PREGOVARANJA - Predavanje II - Neverbalna komunikacija[ ]41 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo-predavanja II.ppt)BANKARSTVO - II predavanje[ ]4539 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo-predavanja III.pdf)BANKARSTVO - Predavanje III[ ]158 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo-predavanja IV.pdf)BANKARSTVO - Predavanje IV[ ]541 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo.ppt)BANKARSTVO - I predavanje[ ]274 Kb
Download datoteke (Oblasti za pripremu ispita iz Poslovne psihologije.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - oblasti za pripremu ispita[ ]23 Kb
Download datoteke (OIS Bar pitanja za ispit 2020.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - ispitna pitanja[ ]153 Kb
Download datoteke (OiS Bar pitanja za kolokvijum 2020.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - pitanja za kolokvijum[ ]555 Kb
Download datoteke (OISiT1 Bar.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - Predavanje I[ ]7508 Kb
Download datoteke (OISiT2 Bar predavanja 2020.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - Predavanje II[ ]3660 Kb
Download datoteke (Passive resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Passive - rjesenja[ ]27 Kb
Download datoteke (pojam Socijalne patologije.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Pojam - Vježbe [ ]36 Kb
Download datoteke (Pojmovi iz Poslovne psihologije.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - pojmovi[ ]27 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - slajd 1.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 1[ ]55 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 2.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 2[ ]67 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 3.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 3[ ]94 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 4.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 4[ ]71 Kb
Download datoteke (posl. psihologija - SLIDE 5.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 5[ ]105 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 6.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 6[ ]78 Kb
Download datoteke (Poslovna psihologija - Pitanja za I kolokvijum.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - pitanja za I kolokvijum[ ]26 Kb
Download datoteke (Poslovno pravo - teme za seminarske radove.doc)POSLOVNO PRAVO - teme za seminarske radove[ ]32 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZ - ispitna pitanja.doc)PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - ispitna pitanja[ ]35 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZBJ. -teme za seminarske radove 2020.doc)PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - teme za seminarske radove[ ]29 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 1.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje I[ ]1315 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 2.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje II[ ]512 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 3.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje III[ ]251 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 4.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje IV[ ]253 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 1.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje I[ ]3266 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 2.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje II[ ]330 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 3.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje III[ ]269 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 4.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje IV[ ]5355 Kb
Download datoteke (Preduzetnistvo Biznis plan ...........pdf)PREDUZETNIŠTVO - Biznis plan[ ]541 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo I.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje I[ ]259 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo II.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje II[ ]326 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo III.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje III[ ]567 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo IV.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje IV[ ]245 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo V.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje V[ ]275 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo VI.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje VI[ ]265 Kb
Download datoteke (Prepositional and Phrasal Verbs resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Prepositional and Phrasal Verbs - rjesenja[ ]28 Kb
Download datoteke (PREPOSITIONAL VERBS.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (30.03 - 11.04) - I dio[ ]342 Kb
Download datoteke (Present Perfect Simple resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 2 - Present Perfect Simpe - rjesenja[ ]30 Kb
Download datoteke (PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE (praktikum 111 - 119).ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (30.03 - 11.04) - II dio[ ]3292 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MEDIJA -TEME ZA SEMINARSKI RAD.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - teme za seminarski rad[ ]26 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MEDIJA I KOLOKVIJUM.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - pitanja za I kolokvijum[ ]27 Kb
Download datoteke (Questions, Future resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 2 - Questions, Future - rjesenja[ ]25 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE L i O - teme za seminarske radove 2020.doc)SISTEM ZAŠTITE LICNOSTI I OBJEKATA - teme za seminarske radove[ ]28 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-ispitna pitanja.doc)SISTEM ZAŠTITE LICNOSTI I OBJEKATA - ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (SKLADISNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - Ispitna pitanja.pdf)SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - ispitna pitanja[ ]327 Kb
Download datoteke (Skladisno poslovanje i slobodne zone - Predavanja 2.pdf)SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - Predavanje II[ ]500 Kb
Download datoteke (SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE PREDAVANJE 3.pdf)SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - Predavanje III[ ]1532 Kb
Download datoteke (SOC PAT I deo.ppt)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Predavanje I [ ]256 Kb
Download datoteke (SOC PSIH. II DEO PREZENTACIJA.ppt)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Predavanje II[ ]255 Kb
Download datoteke (SOC. PAT II PREZENTACIJA.ppt)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Predavanje II[ ]688 Kb
Download datoteke (Soc. psih. 2 ispitna pitanja.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Ispitna pitanja[ ]29 Kb
Download datoteke (SOC. PSIHOLOGIJA 2 I deo.ppt)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Predavanje I [ ]171 Kb
Download datoteke (SOC.PSIHOLOGIJA TEKST KNJIGE I DEO.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Tekst knjige (I dio)[ ]147 Kb
Download datoteke (Socijalna patologija - 3 dio.ppt)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Predavanje III[ ]619 Kb
Download datoteke (SOCIJALNI PROBLEMI KAO DEVIJACIJA OD SOCIJALNIH NORMI (1).doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA (Socijalni problemi) - Vježbe [ ]44 Kb
Download datoteke (Stilovi i tehnike ucenja.doc)METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE - Predavanje - Stilovi i tehnike ucenja[ ]33 Kb
Download datoteke (Strategijski men - I i II predavanje.ppt)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Predavanje I[ ]551 Kb
Download datoteke (Strategijski men - III i IV predavanje.ppt)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Predavanje II[ ]710 Kb
Download datoteke (Strategijski men - V I VI PREDAVANJE.ppt)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Predavanje III[ ]406 Kb
Download datoteke (Tehnike suocavanja sa stresom.ppt)PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE - Predavanje II - Suocavanje sa stresom[ ]119 Kb
Download datoteke (TEME ZA SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA POSLOVNA PSIHOLOGIJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - teme za seminarski rad[ ]27 Kb
Download datoteke (THE PASSIVE VOICE.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (30.03 - 11.04) - II dio[ ]200 Kb
Download datoteke (Transportno osiguranje i havarije - Predavanje 2 April 2020.pdf)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - Predavanje II[ ]457 Kb
Download datoteke (Transportno osiguranje i havarije Ispitna pitanja.pdf)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - Ispitna pitanja[ ]259 Kb
Download datoteke (TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE PREDAVANJE III.pdf)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - Predavanje III[ ]684 Kb
Download datoteke (Upitnik za potrosace Psihologija marketinga.pdf)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - UPITNIK ZA POTROŠACE[ ]144 Kb
Download datoteke (Uputstva za uspesnu seansu savetovanja.doc)PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE - Predavanje II - Uput. za uspješnu seansu[ ]149 Kb
Download datoteke (Uvod u konsalting.ppt)PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE - Predavanje II - Uvod u konsalting[ ]283 Kb
Download datoteke (V predavanje iz predmeta Psihologija masovnih medija.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - V predavanje[ ]92 Kb
Download datoteke (V predavanje Psihologija marketinga .doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje V[ ]56 Kb
Download datoteke (Zastita od pozara - II Predavanje 2020.ppt)ZAŠTITA OD POŽARA - Predavanje II[ ]3447 Kb
Download datoteke (ZASTITA OD POZARA - III Predavanje April - 2020.ppt)ZAŠTITA OD POŽARA - Predavanje III[ ]5586 Kb
Download datoteke (ZASTITA OD POZARA - Predavanje maj 2020.ppt)ZAŠTITA OD POŽARA - Predavanje IV[ ]5598 Kb
Download datoteke (ZIS Bar pitanja za ispit 2020.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - pitanja za ispit[ ]180 Kb
Download datoteke (ZIS Bar pitanja za kolokvijum 2020.pdf)ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA I PODATAKA - pitanja za kolokvijum[ ]709 Kb

Materijal za studente (ispitna pitanja, pitanja za kolokvijume, informacione liste, prezentacije...) - zimski semestar 2018/19

Prilozi:
Download datoteke (BA 1 pojam, zadaci, ogranic os (1).ppt)Osiguranje (CŠO i FP) - I predavanje (I dio)[ ]400 Kb
Download datoteke (BA 2 cinioci os (1).ppt)Osiguranje (CŠO i FP) - I predavanje (II dio)[ ]356 Kb
Download datoteke (Bar 18-19 info lista EJ1.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - informaciona lista [ ]33 Kb
Download datoteke (Bar 18-19 info lista EJ3.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]33 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 (1).pdf)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe [ ]1504 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1.pdf)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - I materijal za vježbe [ ]923 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3-compressed.pdf)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe [ ]1097 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3.pdf)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe [ ]1930 Kb
Download datoteke (ep.doc)Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja[ ]126 Kb
Download datoteke (FPM EJ3 pitanja za usmeni jan 19.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]24 Kb
Download datoteke (FPM pitanja za usmeni EJ1 jan 19.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]29 Kb
Download datoteke (I 1.-6.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje [ ]864 Kb
Download datoteke (II EP 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje [ ]908 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.Dob.Csh.Prod.Eko.Rent..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - III predavanje [ ]1176 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Osiguranje (1).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA ISPIT[ ]46 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje (2).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA ISPIT[ ]46 Kb
Download datoteke (IV 16.17.18.19.20.PU.Prjk.Sth.Pfodn..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - IV predavanje [ ]1011 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA  I I KOLOKVIJUM.doc)MEDJUNARODNE FINANSIJE - pitanja za II kolokvijum[ ]35 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja (5).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]32 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (2).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA I KOLOKVIJUM MF.doc)MEDJUNARODNE FINANSIJE - pitanja za I kolokvijum[ ]26 Kb
Download datoteke (Pitanja za II kolokvijum iz Sociologije.pdf)Pitanja za II kolokvijum - Sociologija[ ]210 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Osiguranja (4).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (3).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]32 Kb
Download datoteke (STP 1 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE (I dio)[ ]758 Kb
Download datoteke (STP 2 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE (II dio)[ ]669 Kb
Download datoteke (STP 3 (2).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - II PREDAVANJE[ ]714 Kb

Materijal za studente, ispitna pitanja i pitanja za kolokvijume - ljetnji semestar 2017/18

Prilozi:
Download datoteke (1172_spisak pitanja OIS Bar ispit (1).pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - ispitna pitanja[ ]230 Kb
Download datoteke (1172_spisak pitanja OIS Bar ispit.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - ispitna pitanja[ ]230 Kb
Download datoteke (Bar 17-18 info lista EJ2.doc)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - informaciona lista [ ]32 Kb
Download datoteke (Bar 17-18 info lista EJ4.doc)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]32 Kb
Download datoteke (en4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]582 Kb
Download datoteke (eng2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - II materijal za vježbe (str. 1)[ ]730 Kb
Download datoteke (eng4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]555 Kb
Download datoteke (engl2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]463 Kb
Download datoteke (engl4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]475 Kb
Download datoteke (engle2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]446 Kb
Download datoteke (engle4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (4 str)[ ]404 Kb
Download datoteke (engleski2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - II materijal za vježbe (4 str)[ ]439 Kb
Download datoteke (FPM EJ2 pitanja 17-18.doc)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - pitanja za usmenio dio ispita[ ]25 Kb
Download datoteke (FPM EJ4 pitanja 17-18.doc)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]23 Kb
Download datoteke (FPM ISPITNA PITANJA PREDUZETNISTVO 2017 2018 (1).doc)PREDUZETNIŠTVO (CŠO, FP i PCB) - ispitna pitanja[ ]24 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja - CARINE I CARINSKO POSLOVANJE.doc)Carine i carinsko poslovanje - ISPITNA PITANJA[ ]42 Kb
Download datoteke (ispitna pitanja FMIMR 2017 2018.doc)FINANSIJSKI MENADŽMENT I MENADŽERSKO RACUNOVODSTVO - ispitna pitanja[ ]23 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja za SM (2).doc)STRATEGIJSKI MENADZMENT- ISPITNA PITANJA[ ]25 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZ - ispitna pitanja.doc)Pravo privatne bezbjednosti - ISPITNA PITANJA[ ]35 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZ - teme za seminarske radove.doc)Pravo privatne bezbjednosti - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]22 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-ispitna pitanja.doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - ISPITNA PITANJA[ ]27 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-teme za sem radove.doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]20 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214200.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.1)[ ]569 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214201.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.2)[ ]365 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214210.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.3)[ ]423 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214211.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.4)[ ]392 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214212.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.5)[ ]710 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214213.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.6)[ ]301 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214214.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.7)[ ]351 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214220.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.8)[ ]487 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214221.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.9)[ ]356 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214222.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - materijal za vježbe (str.10)[ ]301 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214230.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]527 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214231.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]475 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214240.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]519 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214241.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (4 str)[ ]388 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214242.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (5 str)[ ]629 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214243.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (6 str)[ ]369 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28018031214244.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (7 str)[ ]508 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar ispit 2018.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - ispitna pitanja[ ]472 Kb
Download datoteke (Teme za seminarske radove iz CARINA I CARINSKOG POSLOVANJA.doc)Carine i carinsko poslovanje - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]25 Kb

Materijal za studente i ispitna pitanja (za sve smjerove i godine) u zimskom semestru 2017/18

Prilozi:
Download datoteke (5. PISANO KOMUNICIRANJE.ppt)Psihologija poslovne komunikacije - V poglavlje[ ]668 Kb
Download datoteke (6. NEVERBALNO KOMUNICIRANJE.ppt)Psihologija poslovne komunikacije - VI poglavlje[ ]1083 Kb
Download datoteke (7. KOMUNICIRANJE I STILOVI RUKOVO?ENJA.ppt)Psihologija poslovne komunikacije - VII poglavlje[ ]725 Kb
Download datoteke (8. KONFLIKTI I ASERTIVNA KOMUNIKACIJA.ppt)Psihologija poslovne komunikacije - VIII poglavlje[ ]717 Kb
Download datoteke (Bar 2017 E1 - informaciona lista.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - informaciona lista [ ]48 Kb
Download datoteke (Bar 2017 E3 - informaciona lista.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]49 Kb
Download datoteke (engle 3.pdf)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe [ ]1435 Kb
Download datoteke (engles 1.pdf)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe [ ]2621 Kb
Download datoteke (Engleski 1.pdf)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe [ ]2029 Kb
Download datoteke (Engleski 3.pdf)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe [ ]1323 Kb
Download datoteke (FIN. i FIN. TRZISTA- 2.predavanje.ppt)Finansije i finansijska tržišta - II predavanje[ ]603 Kb
Download datoteke (FINANSIJE I FIN. TRZISTA -I.ppt)Finansije i finansijska tržišta - I predavanje[ ]822 Kb
Download datoteke (FPM EJ3 pitanja za usmeni jan 18.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]23 Kb
Download datoteke (FPM pitanja za usmeni EJ1 jan 18.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]29 Kb
Download datoteke (Granicna bezbjednost-ispitna pitanja.doc)GRANICNA BEZBJEDNOST - ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (I 1.-6.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje [ ]903 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje [ ]908 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.Dob.Csh.Prod.Eko.Rent..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - III predavanje [ ]1173 Kb
Download datoteke (ispitna pitanja - ekonomika.doc)Ispitna pitanja - Ekonomika preduzeca[ ]104 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Osiguranje.doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA ISPIT[ ]46 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA ISPIT[ ]46 Kb
Download datoteke (IV 16.17.18.19.20.PU.Prjk.Sth.Pfodn..ppt)Ekonomika preduzeca IV predavanje[ ]1048 Kb
Download datoteke (IX KREIRANJE MOTIVACIONG AMBIJENTA.ppt)Upravljanje ljudskim resursima - IX poglavlje[ ]1159 Kb
Download datoteke (PITANJA IZ HRM.doc)Upravljanje ljudskim resursima - PITANJA ZA KOLOKVIJUM I ISPIT[ ]38 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja.doc)Pitanja za II kolokvijum - Osiguranje[ ]32 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja.doc)Pitanja za II kolokvijum - Spoljnotrgovinsko poslovanje[ ]31 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA ISPIT IZ PREDMETA POSLOVNO I ORGANIZACIONO KOMUNICIRANJE.doc)Psihologija poslovne komunikacije - PITANJA ZA KOLOKVIJUM I ISPIT[ ]28 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Osiguranja.doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja.doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]32 Kb
Download datoteke (Sistem bezbednosti EU-ispitna pitanja.doc)Sistem bezbjednosti EU - ISPITNA PITANJA[ ]28 Kb
Download datoteke (Sociologija - pitanja II drugi kolokvijum.doc)Pitanja za II kolokvijum - Sociologija[ ]23 Kb
Download datoteke (Speditersko poslovanje Ispitna pitanja 2017 18.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - ISPITNA PITANJA[ ]325 Kb
Download datoteke (STP 1 2017.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE[ ]761 Kb
Download datoteke (STP 2 2017.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - II PREDAVANJE[ ]667 Kb
Download datoteke (STP 3 2017 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - III predavanje[ ]751 Kb
Download datoteke (STP 4 2017.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - IV predavanje[ ]712 Kb
Download datoteke (TEMA IV 1 SEL. INTERVJU.ppt)Selektivni intervju (PPoint) - III godina, smjer PP [ ]514 Kb
Download datoteke (VI PRED. OBRAZOVANJE,OBUC...ppt)Upravljanje ljudskim resursima - VI poglavlje[ ]311 Kb
Download datoteke (VII RAZVOJ POTENCIJALA.ppt)Upravljanje ljudskim resursima - VII poglavlje[ ]4801 Kb
Download datoteke (VIII PROCENA PERFORMANSI.ppt)Upravljanje ljudskim resursima - VIII poglavlje[ ]2222 Kb
Download datoteke (X  ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNOST NA RADU.ppt)Upravljanje ljudskim resursima - X poglavlje[ ]428 Kb

Materijal za studente za sve smjerove i godine /Ispitna pitanja, pitanja za kolokvijum, teme za seminarske radove/ - ljetnji semestar 2016/17

Prilozi:
Download datoteke (Bankarstvo 25.03.ppt)BANKARSTVO - predavanje 25.03.2017. (PPoint prezentacija)[ ]1307 Kb
Download datoteke (EJ2 pitanja za usmeni Bar.doc)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - materijal za usmeni dio ispita[ ]21 Kb
Download datoteke (EJ4 pitanja za usmeni Bar.doc)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - materijal za usmeni dio ispita[ ]21 Kb
Download datoteke (Engleski 2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe[ ]2072 Kb
Download datoteke (Engleski 4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe[ ]2027 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja iz predmeta CARINE I CARINSKO POSLOVANJE (2).doc)Carine i carinsko poslovanje - ISPITNA PITANJA[ ]42 Kb
Download datoteke (Pametne kartice - koliko smo sigurni 2.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - PPoint prezentacija, za pripremu ispita[ ]2016 Kb
Download datoteke (Pitanja za kolokvijum OIS-Bar (1).pdf)Pitanja za kolokvijum - Osnovi informacionih sistema. [ ]216 Kb
Download datoteke (Pravila citiranja.doc)PRAVILA CITIRANJA - Prof. dr Ljiljana Dapcevic Markovic[ ]32 Kb
Download datoteke (Pravo privatne bez. - ispitna pitanja.doc)Pravo privatne bezbjednosti - ISPITNA PITANJA[ ]35 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MARKETINGA - pitanja za I kolokvijum.doc)Psihologija marketinga - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]53 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-ispitna pitanja (1).doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - ISPITNA PITANJA[ ]27 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-teme za sem radove.doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]20 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711470.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]472 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711471.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]697 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711472.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]628 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711480.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (4 str) [ ]445 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711490.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]553 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711491.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]782 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711492.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]516 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510101.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]533 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510110.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]389 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510120.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (3 str)[ ]897 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510121.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (4 str)[ ]700 Kb
Download datoteke (spisak pitanja OIS Bar ispit.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - pitanja za ispit[ ]230 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar ispit 2017.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - ispitna pitanja[ ]547 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar.pdf)Zastita informacionih sistema - pitanja za kolokvijum.[ ]446 Kb
Download datoteke (Teme za seminarske radove iz CARINA I CARINSKOG POSLOVANJA (1).doc)Carine i carinsko poslovanje - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]25 Kb
Download datoteke (teme za seminarske radove-pravo privatne bezbednosti.doc)Pravo privatne bezbjednosti - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]22 Kb
Download datoteke (Uputstvo za izradu sem. rada (1).doc)UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA - Prof. dr Ljiljana Dapcevic Markovic[ ]28 Kb

Materijal za studente (informacione liste, prezentacije, ispitna pitanja, pitanja za pripremu kolokvijuma) - zimski semestar 2016/17

Prilozi:
Download datoteke (1.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (1 str)[ ]598 Kb
Download datoteke (2.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (2 str)[ ]852 Kb
Download datoteke (3.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (3 str)[ ]609 Kb
Download datoteke (EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za I kol 2016-17.doc)EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za I kolokvijum[ ]31 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - informaciona lista 2016-17.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - informaciona lista [ ]47 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 - informaciona lista 2016-17.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]47 Kb
Download datoteke (EP - kolokvijum II.doc)EKONOMIKA PREDUZECA - ii kolokvijum - pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (FPM EJ3 pitanja za usmeni jan 17.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]20 Kb
Download datoteke (FPM pitanja za usmeni EJ1 jan 17.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]20 Kb
Download datoteke (I 1.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem (2).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (I dio)[ ]758 Kb
Download datoteke (I 2.-6..Upravljanje, planir.,mjer.anal.per. (2).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (II dio)[ ]718 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje [ ]858 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.Dob.Csh.Prod.Eko.Rent..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - III predavanje[ ]1173 Kb
Download datoteke (III, IV i V predavanje osnovi menadzmenta 2016.ppt)OSNOVI MENADZMENTA - III, IV i V predavanje[ ]2339 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA 2016.doc)Osnovi marketinga - pitanja za ispit[ ]27 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENT 2016.doc)OSNOVI MENADZMENTA - pitanja za ispit[ ]31 Kb
Download datoteke (IV 16.17.18.19.20.PU.Prjk.Sth.Pfodn..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - IV predavanje[ ]1043 Kb
Download datoteke (Picture 001.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]781 Kb
Download datoteke (Picture 002.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (3 str)[ ]468 Kb
Download datoteke (Picture 003.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]633 Kb
Download datoteke (Picture 004.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]557 Kb
Download datoteke (Picture 011.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (1 str)[ ]399 Kb
Download datoteke (Picture 012.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (2 str)[ ]724 Kb
Download datoteke (Picture 013.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (3 str)[ ]460 Kb
Download datoteke (Picture.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]491 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja (3).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Osiguranja (2).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]31 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA USMENE ISPITE I semestar 2016 (1).doc)KLINICKA PSIH, PSIH. RADA 1 i PSIH. MENTALNOG ZDRAVLJA - ispitna pitanja[ ]57 Kb
Download datoteke (rajna0001.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]146 Kb
Download datoteke (rajna0002.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]192 Kb
Download datoteke (rajna0003.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]191 Kb
Download datoteke (rajna0004.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]134 Kb
Download datoteke (rajna0005.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]208 Kb
Download datoteke (rajna0006.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]137 Kb
Download datoteke (rajna0007.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (4 str)[ ]116 Kb
Download datoteke (STP 1.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE[ ]762 Kb
Download datoteke (STP 2.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - II PREDAVANJE[ ]669 Kb
Download datoteke (STP 3 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - III Predavanje[ ]720 Kb
Download datoteke (STP 4 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - IV Predavanje[ ]676 Kb
Download datoteke (ZI Pitastd EP (1).doc)EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za ispit[ ]104 Kb

Ispitna pitanja i materijal za studente svih smjerova i godina u ljetnjem semestru 2015/16.

Materijal za studente  - zimski semestar 2015/16

Prilozi:
Download datoteke (Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja.doc)Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja.doc[ ]103 Kb
Download datoteke (EKONOMIKA PREDUZECA IV predavanje.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA IV predavanje.ppt[ ]1043 Kb
Download datoteke (ENGLESKI  JEZIK 1 - materijal za vjezbe br.3..doc)ENGLESKI JEZIK 1 - materijal za vjezbe br.3..doc[ ]4589 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - II predavanje.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za predavanja (br. 2)[ ]2688 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - materijal br. 1.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za predavanja (br. 1)[ ]2748 Kb
Download datoteke (Engleski 1 rjesenje ispitnih pitanja.doc)Engleski 1 rjesenje ispitnih pitanja.doc[ ]58 Kb
Download datoteke (engleski 1 usmeni dio ispita.pdf)engleski 1 usmeni dio ispita.pdf[ ]41 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 USMENI DIO ISPITA.doc)ENGLESKI 3 USMENI DIO ISPITA.doc[ ]26 Kb
Download datoteke (Engleski jezik 1, primer pismenog ispita.doc)Engleski jezik 1, primer pismenog ispita.doc[ ]54 Kb
Download datoteke (I 1.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem (1).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (I dio)[ ]790 Kb
Download datoteke (I 2.-6..Upravljanje, planir.,mjer.anal.per. (1).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (II dio)[ ]742 Kb
Download datoteke (I predavanje osnovi marketinga 2015.ppt)I predavanje osnovi marketinga 2015.ppt[ ]317 Kb
Download datoteke (I predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt)I predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt[ ]309 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje[ ]896 Kb
Download datoteke (II predavanje osnovi marketinga 2015.ppt)II predavanje osnovi marketinga 2015.ppt[ ]276 Kb
Download datoteke (II predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt)II predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt[ ]1134 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.PREDAVANJA..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA III PREDAVANJE[ ]853 Kb
Download datoteke (Ispitana pitanja iz Špediterskog poslovanja 2015.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - ispitna pitanja[ ]37 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA TARIFNI SISTEMI U MEDJUNARODNOM POSLOVANJU.doc)III god CŠO- Tarifni sistemi u me?unarodnom poslovanju-ispitna pitanja[ ]45 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Osiguranje.doc)Ispitna pitanja Osiguranje.doc[ ]56 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA.doc)ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA.doc[ ]32 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENTA.doc)ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENTA.doc[ ]39 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje.doc)Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje.doc[ ]55 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja.doc)III godina- pitanja za II kolokvijum iz OSIGURANJA[ ]32 Kb
Download datoteke (Poglavlje 1 - Dokumenta u medunarodnim robnim tokovima FPM Bar.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - dopuna knjige (I dio)[ ]1762 Kb
Download datoteke (Poglavlje 2 Incoterms 2010.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - dopuna knjige (II dio)[ ]1451 Kb
Download datoteke (Ppt0000000.ppt)FINANSIJE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA - materijal sa predavanja (PPoint)[ ]603 Kb
Download datoteke (Primer ispita Engleski 3.doc)Primer ispita Engleski 3.doc[ ]42 Kb
Download datoteke (Rešenja ispitnih pitanja  Engleski 3.doc)Rešenja ispitnih pitanja Engleski 3.doc[ ]48 Kb
Download datoteke (Spoljnotrgovinskog poslovanje  pitanja za II kolokvijum.doc)III godina -Spoljnotrgovinsko poslovanje- pitanja za II kolokvijum[ ]30 Kb
Download datoteke (uputstvo za izradu seminarskog rada osnovi marketinga.doc)uputstvo za izradu seminarskog rada osnovi marketinga.doc[ ]38 Kb
Download datoteke (uputstvo za izradu seminarskog rada.doc)uputstvo za izradu seminarskog rada.doc[ ]36 Kb