Materijal za studente za sve smjerove i godine /Ispitna pitanja, pitanja za kolokvijum, teme za seminarske radove/ - ljetnji semestar 2016/17

Prilozi:
Download datoteke (Bankarstvo 25.03.ppt)BANKARSTVO - predavanje 25.03.2017. (PPoint prezentacija)[ ]1307 Kb
Download datoteke (EJ2 pitanja za usmeni Bar.doc)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - materijal za usmeni dio ispita[ ]21 Kb
Download datoteke (EJ4 pitanja za usmeni Bar.doc)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - materijal za usmeni dio ispita[ ]21 Kb
Download datoteke (Engleski 2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe[ ]2072 Kb
Download datoteke (Engleski 4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe[ ]2027 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja iz predmeta CARINE I CARINSKO POSLOVANJE (2).doc)Carine i carinsko poslovanje - ISPITNA PITANJA[ ]42 Kb
Download datoteke (Pametne kartice - koliko smo sigurni 2.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - PPoint prezentacija, za pripremu ispita[ ]2016 Kb
Download datoteke (Pitanja za kolokvijum OIS-Bar (1).pdf)Pitanja za kolokvijum - Osnovi informacionih sistema. [ ]216 Kb
Download datoteke (Pravila citiranja.doc)PRAVILA CITIRANJA - Prof. dr Ljiljana Dapcevic Markovic[ ]32 Kb
Download datoteke (Pravo privatne bez. - ispitna pitanja.doc)Pravo privatne bezbjednosti - ISPITNA PITANJA[ ]35 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MARKETINGA - pitanja za I kolokvijum.doc)Psihologija marketinga - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]53 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-ispitna pitanja (1).doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - ISPITNA PITANJA[ ]27 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-teme za sem radove.doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]20 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711470.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]472 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711471.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]697 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711472.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]628 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711480.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (4 str) [ ]445 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711490.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]553 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711491.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]782 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711492.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]516 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510101.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]533 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510110.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]389 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510120.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (3 str)[ ]897 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510121.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (4 str)[ ]700 Kb
Download datoteke (spisak pitanja OIS Bar ispit.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - pitanja za ispit[ ]230 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar ispit 2017.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - ispitna pitanja[ ]547 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar.pdf)Zastita informacionih sistema - pitanja za kolokvijum.[ ]446 Kb
Download datoteke (Teme za seminarske radove iz CARINA I CARINSKOG POSLOVANJA (1).doc)Carine i carinsko poslovanje - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]25 Kb
Download datoteke (teme za seminarske radove-pravo privatne bezbednosti.doc)Pravo privatne bezbjednosti - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]22 Kb
Download datoteke (Uputstvo za izradu sem. rada (1).doc)UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA - Prof. dr Ljiljana Dapcevic Markovic[ ]28 Kb