Materijal za studente (ispitna pitanja, pitanja za kolokvijume, informacione liste, prezentacije...) - zimski semestar 2018/19

Prilozi:
Download datoteke (BA 1 pojam, zadaci, ogranic os (1).ppt)Osiguranje (CŠO i FP) - I predavanje (I dio)[ ]400 Kb
Download datoteke (BA 2 cinioci os (1).ppt)Osiguranje (CŠO i FP) - I predavanje (II dio)[ ]356 Kb
Download datoteke (Bar 18-19 info lista EJ1.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - informaciona lista [ ]33 Kb
Download datoteke (Bar 18-19 info lista EJ3.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]33 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 (1).pdf)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe [ ]1504 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1.pdf)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - I materijal za vježbe [ ]923 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3-compressed.pdf)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe [ ]1097 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3.pdf)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe [ ]1930 Kb
Download datoteke (ep.doc)Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja[ ]126 Kb
Download datoteke (FPM EJ3 pitanja za usmeni jan 19.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]24 Kb
Download datoteke (FPM pitanja za usmeni EJ1 jan 19.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]29 Kb
Download datoteke (I 1.-6.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje [ ]864 Kb
Download datoteke (II EP 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje [ ]908 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.Dob.Csh.Prod.Eko.Rent..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - III predavanje [ ]1176 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Osiguranje (1).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA ISPIT[ ]46 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje (2).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA ISPIT[ ]46 Kb
Download datoteke (IV 16.17.18.19.20.PU.Prjk.Sth.Pfodn..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - IV predavanje [ ]1011 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA  I I KOLOKVIJUM.doc)MEDJUNARODNE FINANSIJE - pitanja za II kolokvijum[ ]35 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja (5).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]32 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (2).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA I KOLOKVIJUM MF.doc)MEDJUNARODNE FINANSIJE - pitanja za I kolokvijum[ ]26 Kb
Download datoteke (Pitanja za II kolokvijum iz Sociologije.pdf)Pitanja za II kolokvijum - Sociologija[ ]210 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Osiguranja (4).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (3).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]32 Kb
Download datoteke (STP 1 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE (I dio)[ ]758 Kb
Download datoteke (STP 2 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE (II dio)[ ]669 Kb
Download datoteke (STP 3 (2).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - II PREDAVANJE[ ]714 Kb