Materijal za studente

Pitanja za kolokvijume (za sve smjerove i godine) u zimskom semestru 2015/16

Ispitna pitanja za popravni (vanredni) ispitni rok 2014/15

 

 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa I predavanja
 • II godina CŠO, FP i PCB - PREDUZETNIŠTVO - Prezentacija sa I i II predavanja
 • II godina CŠO, FP i PCB - STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Prezentacija sa I i II predavanja
 • II godina CŠO, FP i PCB - STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Uputstvo za izradu seminarskog rada
 • III godina CŠO - CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - Teme za seminarske radove
 • III godina PCB - PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - Teme za seminarske radove
 • II godina CŠO, FP i PCB - PREDUZETNIŠTVO - Prezentacija - Biznis plan
 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa II predavanja
 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa III predavanja
 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa IV predavanja

ISPITNA PITANJA I PITANJA ZA KOLOKVIJUM ZA SVE SMJEROVE I GODINE - LJETNJI SEMESTAR 2014/15

Ispitna pitanja

Zimski semestar 2014/15

 

 • II GODINA -PREDMET EKONOMIKA PREDUZEĆA
 • III GODINA- FINANSIJE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA
 • III GODINA- OSIGURANJE
 • III GODINA- SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
 • I GODINA- I PREDAVANJE IZ OSNOVA MENADŽMENTA
 • I GODINA- II PREDAVANJE IZ OSNOVA MENADŽMENTA
 • I GODINA -TEME ZA SEMINARSKE RADOVE IZ OSNOVAMENADŽMENTA
 • I GODINA- UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ OSNOVA MENADŽMENTA
 • II GODINA- I PREDAVANJE - OSNOVI MARKETINGA
 • II GODINA- II PREDAVANJE- OSNOVI MARKETINGA
 • II GODINA- TEME I METODOLOGIJA PROJEKTNOG RADA- OSNOVI MARKETINGA
 • III GODINA- CŠO- ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM
 • III GODINA- CŠO- TARIFNI SISTEMI
 • II GODINA- OPSTI SMJER- EKONOMIKA PREDUZEĆA
 • III god- CSO i FP- pitanja za II kolokvijum iz OSIGURANJA
 • III god- prezentacije iz spoljnotrgovinskog poslovanja III i IV
 • III GOD CSO I FP- PITANJA ZA DRUGI KOLOKVIJUM IZ SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

 

 

ISPITNA PITANJA ZA LJETNJI SEMESTAR 2013/14

PITANJA ZA PRIPREMU KOLOKVIJUMA- LJETNJI SEMESTAR   2013/14

PREZENTACIJE, UPUTSTAV ZA IZDRADU SEMINARSKIH RADOVA

LJETNJI SEMESTAR 2013/14

PITANJA ZA PRIPREMU KOLOKVIJUMA ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA 2013/14

MATERIJALI ZA STUDENTE ZA ZIMSKI SEMESTRA 2013/14