Materijal za studente

MATERIJALI ZA STUDENTE ZA ZIMSKI SEMESTRA 2013/14

  • Skripta iz predmeta UVOD U PRAVO za studente I godine, opšti smjer
  • Osnovi menadžmenta
  • Osnovi marketinga
  • Ekonomika preduzeća