Materijal za studente

  • Skripta iz predmeta UVOD U PRAVO za studente I godine, opšti smjer
  • Osnovi menadžmenta
  • Osnovi marketinga
  • Ekonomika preduzeća