U srijedu 04.12.2019. godine, u terminu: 15:00 - 19:00 h, održaće se predavanje iz predmeta Kvantitativne metode kod Prof. dr Luke Filipovića.

Detaljnije pogledajte pod opcijom Raspored nastave za XI nedjelju.

PREDMETNI PROFESOR