Predavanja iz predmeta Uvod u pravo kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazana za subotu 30.11.2019. godine se odlažu.

O novom terminu predavanja studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

PREDMETNI PROFESOR