Novi žiro-račun Fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

UPRAVA FAKULTETA