Studenti koji rade seminarski rad iz predmeta Finansijski menadžment, kod Prof. dr Dijane Medenice Mitrović, isti mogu predati na dan polaganja završnog ispita.

PREDMETNI PROFESOR