Konsultacije sa Prof. dr Dijanom Medenicom Mitrović (Osnovi menadžmenta, Osnovi marketinga) moguće je obaviti u ponedjeljak 19.10.2020. u terminu od 10h do 11.30h, u prostorijama Fakulteta, u učionici br. 2.

 

PREDMETNI PROFESOR