PREUZIMANJE KOMPLETA UDŽBENIKA ZA LJETNJI SEMESTAR, ZA STUDENTE I GODINE (smjerovi Poslovni menadžment i Poslovna psihologija), MOGUĆE JE OBAVITI U SRIJEDU 03.03.2021. GODINE, U 10:15 H U UČIONICI BR. 2.

USLOV ZA PODIZANJE KOMPLETA UDŽBENIKA JE UPISAN LJETNJI SEMESTAR (uplaćena IV rata školarine i taksa od 12 € za upis ljetnjeg semestra).

UDŽBENIKE JE MOGUĆE PODIĆI ISKLJUČIVO UZ DOSTAVLJANJE INDEKSA NA UVID.

 

UPRAVA FAKULTETA