Poštovani studenti,

kolokvijum iz predmeta Zaštita od požara i protivdiverziona zaštita će ponovo biti otvoren danas 23.04.2021.g. u 11h i imaćete 15 min za rad.

Prof. dr Radinko Kostić