KOLOKVIJUM IZ PREDMETA ZAŠTITA OD POŽARA I PROTIVDIVERZIONA ZAŠTITA (PROF. DR RADINKO KOSTIĆ) KOJI JE ZAKAZAN ZA PETAK 23.04.2021. GODINE, ODLAŽE SE ZA PONEDJELJAK 26.04.2021. GODINE U 9 H.

PREDMETNI PROFESOR