• Kolokvijum iz predmeta Pravo privatne bezbjednosti biće održan u sredu, 04.05.2022. sa početkom u 11.30 h i trajaće 45 minuta. Kolokvijum će se održati na FPM, obuhvatiće gradivo izloženo na prvih 96 strana predmetnog udžbenika, kroz tri pitanja. Maksimalan broj poena koji mogu biti ostvareni na kolokvijumu je 25, a ukoliko student položi kolokvijum, na ispitu će biti oslobođen tog dela gradiva, odnosno prvog ispitnog pitanja.
  • Kolokvijum iz predmeta Sistem zaštite ličnosti i objekata biće održan u subotu, 07.05.2022. sa početkom u 11.30 h i trajaće 45 minuta. Kolokvijum će se održati na FPM, obuhvatiće tri pitanja iz gradiva izloženog na prvih 75 strana predmetnog udžbenika. Studenti koji polože kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva, odnosno prvog pitanja na ispitu.
PREDMETNI PROFESOR