Kolokvijum iz predmeta Carine i carinsko poslovanje biće održan u petak, 06.04.2022. sa početkom u 11.30 h i trajaće 45 minuta. Kolokvijum će se održati na FPM, studenti će odgovarati na tri postavljena pitanja o gradivu koje je izloženo na prvih 150  strana predmetnog udžbenika. Maksimalan broj poena koji mogu biti ostvareni na kolokvijumu je 25, a studenti koji polože kolokvijum oslobođeni su tog dela gradiva, odnosno prvog ispitnog pitanja.

PREDMETNI PROFESOR