Pozivaju se studenti Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, koji po programu Work&Travel nijesu bili u mogućnosti da polažu ispite u septembarskom ispitnom roku 2022. godine, da se jave u Studentsku službu Fakulteta najdalje do 18.10.2022. godine do 12h, radi odobrenja vanrednog (oktobarskog) ispitnog roka 2022. godine.

Zainteresovani studenti treba da prezentuju dokaz da su bili u inostranstvu u okviru programa Work&Travel (viza, pasoš, uput i drugi dokumenti kojima se dokazuje boravak studenata u inostranstvu).

Bliže informacije će se dobiti neposredno u Studentskoj službi Fakulteta.

 

UPRAVA FAKULTETA