Zbog bolesti predmetnog profesora, zakazana predavanja iz Špediterskog poslovanja i Tarifnih sistema u međunarodnom poslovanju će se odžati online, putem Zoom aplikacije.

Za više informacija, pogledati Raspored nastave.

UPRAVA FAKULTETA