Kolokvijum iz Međunarodnih finansija, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u petak 16.12.2022, od 14:15 do 15:00h.

Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa II dijelom knjige (I i II dio).

PREDMETNI PROFESOR