Kolokvijum iz predmeta Sistem bezbjednosti EU održaće se 5.12.2022. sa početkom u 16.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 18 pitanja sa liste ispitnih pitanja, odnosno gradivo zaključno sa 70. stranom iz predmetnog udžbenika.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR