Kolokvijum iz predmeta Uvod u pravo održaće se 7.12.2022. sa početkom u 11.30 časova po grupama i prema rasporedu istaknutom na oglasnoj tabli fakulteta. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 26 pitanja sa liste ispitnih pitanja, odnosno gradivo zaključno sa 95. stranom iz predmetnog udžbenika.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR