Nastava u ljetnjem semestru 2022/23. godine počinje u ponedjeljak, 27.02.2023. godine, a završava se 27.05.2023. godine.

Raspored nastave za I sedmicu predavanja će blagovremeno biti objavljen.

UPRAVA FAKULTETA