Podsjećamo studente da će, prema Odluci o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/23. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2023. početi u ponedjeljak 27.02.2023. i trajati do 27.05.2023. godine.

Raspored nastave će blagovremeno biti objavljen.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 23.02.2023. do 28.02.2023. godine.

-  Studenti osnovnih akademskih studija su dužni uplatiti 4. ratu školarine (246 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-  Studenti postdiplomskih specijalističkih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (230 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-  Studenti master akademskih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (195 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

 

Upis ljetnjeg semestra predstavlja uslov za preuzimanje udžbenika za ljetnji semestar.

Žiro-račun fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

UPRAVA FAKULTETA