OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo studente koji su završili osnovne akademske studije na ovom Fakultetu, a žele aplicirati za Program stručnog osposobljavanja, da se podaci o njima redovno (dnevno) užuriraju i prosljeđuju elektronskim putem na portal e-Uprave.

Na ovaj način unijeti su podaci o licima koja su završila studije od 15.11.2012. do 18.10.2013.godine. Prethodno, za lica koja su završila studije prije 15.11.2012. godine, podaci su dostavljani sukcesivno. Međutim, ima lica koja prošle godine nijesu aplicirala za Program stručnog osposobljavanja, a žele to učiniti ove godine. Molimo da se ta lica jave Nikoli Kneževiću, na telefone: 030 312 233 ili 067 212 900, kako bi naknadno ( i pojedinačno ) bila unijeta u elektronsku bazu e-Uprave.

Takođe, molimo lica da prilikom ( lične ) aplikacije vode računa da unesu tražene i tačne podatke.

UPRAVA FAKULTETA