OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE

SMJER POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 

USLOV ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA  - METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE JE DA SE ODRŽI JEDAN ČAS NASTAVE PSIHOLOGIJE, U ŠKOLAMA KOJE IMAJU PREDMET, KAO I DA SE NAPIŠE IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM ČASU PREMA INSTRUKCIJAMA KOJE SU DATE NA PREDAVANJIMA. IZVJEŠTAJ TREBA LIČNO PREZENTOVATI NA ZADNJEM PREDAVANJU IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE U MAJU.

 

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE BIĆE ODRŽAN KRAJEM APRILA 2014.

KOLOKVIJUM JE USLOV ZA POLAGANJE ISPITA